Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach jednoznacznie odradza organizowanie jakichkolwiek spotkań, jednocześnie przypomina rozporządzenie Rady Ministrów z 16 maja, w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Do naszej redakcji spływają także sygnały o zastraszaniu zwolenników przeprowadzenia reorganizacji.

Kwestia spotkania burmistrza z mieszkańcami Szklar Dolnych stoi pod znakiem zapytania. Jednoznacznie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach odradza organizacji o czym poinformował Urząd Miasta i Gminy Chocianów.

- W związku z ryzykiem przenoszenia się wirusa SARS-CoV-2 organizowanie zebrania z mieszkańcami miejscowości Szklary Dolne nie jest wskazane - odpowiada lek. Zenona Jasiurkowska, Inspektor Sanitarny w Polkowicach i powołuje się na obowiązujące przepisy - §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
W przytoczonym przepisie czytamy, że "do odwołania zakazuje się" m.in. "organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach" oraz "innych niż określone w pkt 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju". Wyłączone z tego zakazu są tylko spotkania "dwóch osób oraz jednej osoby z jej najbliższymi lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu".

- Część środków budżetowych zaoszczędzonych w ramach Programu Naprawy Skutków Epidemii 2020-2023 zostanie zainwestowana w rozwój sołectw Gminy Chocianów, których powyższa reorganizacja dotyczy. Podejmowane działania będą wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich - przypomina Krystian Wan z Urzędu Miasta i Gminy Chocianów - Listy intencyjne w tej sprawie podpisali wszyscy sołtysi sołectw Gminy Chocianów, których dotyczy reorganizacja za wyjątkiem sołtys Szklar Dolnych. Pomimo, iż nie ma możliwości zwołania Zebrania Wiejskiego Burmistrz Tomasz Kulczyński zaprasza do rozmów wszystkich sołtysów sołectw w sprawie inwestycji ze środków pozyskanych dzięki reorganizacji szkół na terenie sołectw
Do naszej redakcji spływają także sygnały, że mieszkańcy, którzy popierają oszczędności, pomysł reorganizacji i plany inwestycyjne są zastraszani. Nasz czytelnik, który pragnie pozostać anonimowy zwrócił się do nas z prośbą o medialną interwencję w tej sprawie. "Wiele ostatnio dzieje się wokół szkół w Szklarach i Parchowie. Część ludzi jest za reorganizacją, część nie. Ja wczoraj miałem bardzo nieprzyjemną sytuację", po czym dodaje, że sąsiedzi wywierają "nacisk społeczny", "inni ludzie też są zastraszani i czują się jak gorszy sort" oraz są zmuszani do wspólnego protestowania przeciwko reorganizacji. Redakcja prosi o informacje w tej sprawie wszystkich, którzy spotkali się z podobnym zachowaniem.

- Burmistrz widzi potrzebę spotkania, także w kontekście sygnałów, jakie do nas spływają, że mieszkańcy Szklar Dolnych są zwyczajnie wprowadzani w błąd, a nawet napiętnowani - zaznacza Krystian Wan - jesteśmy świadkami szerzenia fałszywych teorii w mediach społecznościowych i chcemy te kłamstwa jednoznacznie zdementować. Szkoła nie zostanie zlikwidowana, patron świętego Jana Pawła II na pewno zostanie z tą szkołą, dodatkowo chcemy rozszerzyć działalność przedszkola do pełnego wymiaru opieki nad maluchami i nie wykluczamy stworzenia żłobka, jeśli będzie taka wola mieszkańców.
[KN]