Już na początku czerwca daliśmy Wam znać, że kolejna obietnica wyborcza Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów Tomasza Kulczyńskiego stanie się faktem. Informowaliśmy wtedy, że przetargi na działki, o powierzchni średnio 12. arów będą ogłaszane poniżej wartości obserwowanych na rynku komercyjnym, nawet w okolicach 50% obserwowanych cen zakupu na rynku nieruchomości w Chocianowie i okolicach. Dziś znamy termin tych przetargów.

"Leśny Zakątek" to spełnienie obietnicy burmistrza Kulczyńskiego z 2018 roku. Włodarz, jeszcze w kampanii wyborczej obiecał sprzedaż działek za 50% ceny dla beneficjentów programu 500+. Już po wyborach postanowił rozszerzyć dane wyborcom słowo. Wczoraj w Biuletynie Informacji Publicznej pojawiło się ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych w nowo powstającym osiedlu domków jednorodzinnych. Jak się dowiedzieliśmy w tutejszym magistracie jest to pierwszy etap sprzedaży, który obejmuje 10 działek. Docelowo będzie ich 21. Aktualnie trwają pracę nad drugim etapem, który będzie obejmował sprzedaż 11 działek.

- Teren położony jest w granicach otuliny "Przemkowskiego Parku Krajobrazowego", a działki posiadają dojazd w części przez nowo wyremontowane i oświetlone drogi gminne. Kształt działek będzie regularny, a ukształtowanie terenu płaskie - podsumowuje ogłoszenie o przetargu Krystian Wan z tutejszego magistratu. - W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeśli wpłacą na rachunek bankowy Gminy Chocianów do 21 sierpnia wadium w kwocie 4 tysiące złotych - przypomina Wan.
Przy wpłacie wadium należy podać nr działki, a za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy nr: 33 8653 0004 0000 0089 1321 0012 w Banku SGB-Bank S.A. oddział w Przemkowie, filia w Chocianowie. Dodatkowych informacji na temat przetargów udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Utrzymania w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów: pokój nr 13, tel. 76-818-50-20 (wewnętrzny 119), a w zakresie zapisów planu zagospodarowania: pokój nr 12, tel. 76-818-50-20 (wewnętrzny 127).

- Przetargi odbędą się 28 sierpnia bieżącego roku w pokoju 4a Urzędu Miasta i Gminy Chocianów w godzinach od 9:00 do 12:00 - informuje Krystian Wan. - Najpierw sprzedaż (o godzinie 9:00) działki 80/1 i 81/2, o godzinie 9:20 działki 79/1 i 80/2, o godzinie 9:40 działki 82/2, o godzinie 10:00 działki 81/1 i 82/3, o godzinie 10:20 działki 84/1, o godzinie 10:40 działki 84/9 i 83/1, o godzinie 11:00 działki 82/1 i 83/2, o godzinie 11:20 działki 84/8, o godzinie 11:40 działki 84/7, a o godzinie 12:00 działki 84/2 - wylicza urzędnik.
Przypomnijmy, że nowe osiedle będzie zlokalizowane przy ulicy Szprotawskiej, wśród zieleni, głównie świerków, w malowniczej scenerii, oddalone od zgiełku, w tak potrzebnej ciszy i spokoju. Atutem działek ma być bliskość do popularnych tras rowerowych prowadzących bezpośrednio do Borów Dolnośląskich. Wybudowana i oświetlona przez gminę została także droga dojazdowa, przy której dostępne będą wszystkie media: elektryka, gaz, woda i kanalizacja. Każdy z nowych nabywców będzie mógł sam zdecydować jakie drzewa pozostawi na swojej działce.
[KN]