Uczniowie klas 1-8 w Szkole Podstawowej w Parchowie korzystają z nowych szafek. Każdy wychowanek tej placówki ma własny, przypisany konkretnym numerem schowek.

Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania ubrań, książek, pomocy naukowych oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia na terenie szkoły. Dzięki nim najmłodsi mogą odciążyć swoje, często przeładowane plecaki, a niektóre z rzeczy trzymać w nich na co dzień. Dzięki temu nauczyciele zyskują pewność, że wychowankowie nie zapomną zabrać np. podręcznika z domu. 

Uczniowie muszą pamiętać o szeregu obowiązków wynikających z posiadania własnej szafki, a także dbać o porządek w niej. Szkolny schowek to nie lodówka, dlatego nie wolno przechowywać żadnych przedmiotów szklanych, produktów spożywczych o krótkim terminie ważności, jak otwarty jogurt czy niezjedzona kanapka, napojów z niezabezpieczonym fabrycznie zamknięciem. Uczniowie powinni też unikać chowania do nich brudnej odzieży, mokrych ręczników i użytych strojów sportowych.

Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków odurzających oraz środków i przedmiotów uważanych za niebezpieczne. Nad ewentualnymi nieprawidłowościami będą czuwać wszyscy pracownicy szkoły. Więcej szczegółów dotyczących użytkowania szafek można znaleźć w Regulaminie.

[KN]