Od dzisiaj funkcjonuje specjalny Dolnośląski Pakiet Gospodarczy dedykowany dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Łącznie to ponad miliard złotych. Sprawdzamy gdzie można ubiegać się o środki, które mają trafić do lokalnych firm.

Przygotowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego Pakiet ma złagodzić ekonomiczne i gospodarcze skutki epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Pomoc oparta będzie na dwóch filarach: finansowym oraz koordynacyjno-doradczym. Zaangażowane będą w nią podległe samorządowi województwa instytucje oraz agencje współpracy gospodarczej.

"w tym trudnym czasie nie zostawimy dolnośląskich przedsiębiorców bez pomocy"
Program będzie polegał na ciągłej weryfikacji i ma być na bieżąco przystosowywany do zmieniających się warunków gospodarczych. Jak dowiadujemy się z profilu członka Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Dolnośląskiego, Dariusza Stasiaka na jednym z portali społecznościowych "w ramach Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego ponad 1 miliard złotych przeznaczony zostanie na pomoc dla przedsiębiorców, w postaci m.in. pożyczek oraz dopłat do wynagrodzeń".

"to właśnie dzięki dolnośląskim przedsiębiorcom w ostatnich latach nasz region wspiął się wysoko w unijnych rankingach pod względem tworzonych miejsc pracy, a także staliśmy się jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów w całej Unii"
Celem jest dotarcie do dolnośląskich przedsiębiorców z ofertą działań osłonowych pozwalających na zachowanie miejsc pracy i wsparcie funkcjonowania lokalnych firm. Źródłem finansowania będą jednak nie tylko środki zabezpieczone w budżecie samorządu, lecz także pozyskane z funduszy unijnych.

- Naszą pomoc dla przedsiębiorców opieramy na wsparciu finansowym oraz doradczym i będziemy ją wprowadzać w trzech etapach - wymienia Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski - to właśnie dzięki dolnośląskim przedsiębiorcom w ostatnich latach nasz region wspiął się wysoko w unijnych rankingach pod względem tworzonych miejsc pracy, a także staliśmy się jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów w całej Unii - dodaje Marszałek Przybylski.

"w ramach Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego ponad 1 miliard złotych przeznaczony zostanie na pomoc dla przedsiębiorców, w postaci m.in. pożyczek oraz dopłat do wynagrodzeń"
W pierwszym etapie przewidziana została bieżąca pomoc dla wszystkich tych, których firmy ucierpiały na skutek epidemii koronawirusa, w kolejnych etapach celem będzie łagodzenie skutków kryzysu oraz pobudzenie przedsiębiorstw do dalszego rozwoju. Marszałek Województwa wskazuje, że "w tym trudnym czasie nie zostawimy dolnośląskich przedsiębiorców bez pomocy".

Z tych rozwiązań będą mogli skorzystać także chocianowscy przedsiębiorcy, którzy dotychczas mogli znaleźć dla siebie pomoc w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej, a także przygotowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów Tomasza Kulczyńskiego gminnej pomocy dla tutejszych firm. Więcej informacji o Dolnośląskim Pakiecie Gospodarczym oraz infolinię przedsiębiorcy znajdą na dedykowanej stronie Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego.
[KN]