Sprawy urzędowe najlepiej załatwiać drogą elektroniczną, jednak niektóre czynności wymagają naszej obecności w instytucji publicznej. Rząd wydłużył terminy np. wykonania czynności niezbędnych do rejestracji pojazdów czy wnoszenia opłat dotyczących użytkowania wieczystego.

Specustawa z 31 marca dopuszcza rejestrację pojazdu oraz informowanie urzędu o zbyciu lub nabyciu pojazdu w terminie dłuższym niż dotychczas. Do niemal pół roku (180 dni) wydłużono termin na zawiadomienie starosty o nabyciu i zbyciu samochodu oraz zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym, który sprowadzono z terytorium Unii Europejskiej. Dzięki temu unikniemy zapłacenia kary za niedotrzymanie 30-dniowego terminu.

Co więcej, tych, którzy nie zdążyli zarejestrować auta lub poinformować o zmianie jego właściciela 30 dni przed wprowadzeniem w życie tej ustawy również obejmie termin 180 dni. Wszystkich informacji udzielą pracownicy wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego w Polkowicach pod numerami telefonów 76-746-15-39/40/43/44 dla pytań związanych z rejestracją pojazdów oraz pod numerami telefonów 76-746-15-41/42 dla pytań związanych z uprawnieniami kierowców.

Zmianie uległy także terminy wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcania tego użytkowania w prawo własności za rok 2020. Do 30 czerwca przedłużono czas na dokonanie rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
[KN]