Pod koniec sierpnia tego roku odbyły się przetargi na pierwsze 10 działek na nowym osiedlu Leśny Zakątek. Aby wziąć udział w ostatnim etapie, w którym przewidziano 11 działek w gminie Chocianów, do wtorku, 20 października należy wpłacić wadium w wysokości 4 tysięcy złotych.

Ze sprzedaży pierwszych dziesięciu działek z łącznie 21 wyznaczonych w ramach Leśnego Zakątka udało się zdobyć kwotę 598,5 tysiąca złotych. W nowym przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 33 8653 0004 0000 0089 1321 0012 w SGB-Bank S.A. oddział w Przemkowie Filia w Chocianowie do dnia 20.10.2020 r. (włącznie) wadium w kwocie 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych). Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy. Przy wpłacie wadium należy podać nr działki.

Przetargi odbędą się w dniu 26 października w pokoju 4a Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie, jednak do 20 października należy wpłacić wadium - informuje Krystian Wan, rzecznik prasowy Urzędu Miasta i Gminy Chocianów. - Działki mają powierzchnię od niespełna 11 do około 13 arów. Ceny wywoławcze kształtują się na poziomie od 47 tysięcy 707 złotych do 56 tysięcy 919 złotych i 70 groszy - podsumowuje Wan.
Nowi mieszkańcy naszej gminy będą mieli blisko do popularnych tras rowerowych prowadzących bezpośrednio do Borów Dolnośląskich. Każdy z nowych nabywców będzie mógł sam zdecydować jakie drzewa pozostawi na swojej działce. Dodatkowych informacji na temat przedmiotowych przetargów udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Utrzymania w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, pokój nr 13, tel. 76 8185 020 wew. 119, a w zakresie zapisów planu zagospodarowania pokój nr 12 tel. wew. 127. Ogłoszenie o przetargach wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w urzędzie i Miasta i Gminy w Chocianowie oraz opublikowane BIP w zakładce Ogłoszenia Burmistrza, a także na naszej stronie w dziale ogłoszeń.
[KN]