O kolejnym zadaniu zakończonym sukcesem poinformowali wczoraj pracownicy Zakładu Usług Komunalnych i Transportu Publicznego w Chocianowie. Tym razem remontowi poddany został zbiornik wody Hydroforni Trzebnice - Marynów. Efekty prac widać na zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowych, które udostępniamy również poniżej.

Działania pracowników ZUKiTP-u zakończyły się sukcesem, dzięki czemu nie tylko udało się naprawić uszkodzone rury i zamontować nowy układ sterujący, ale także wyremontować wnętrze zbiornika, co ostatecznie zwiększyło jego objętość.

- Prace polegały m. in. na: wymianie skorodowanego i uszkodzonego orurowania zbiornika, zastosowano rury z wytrzymałego materiału PE, zamontowaniu nowego układ sterującego wraz z instalacją elektryczną, remoncie wnętrza zbiornika, montażu nowego włazu - opisali swoje działania pracownicy tutejszego ZUKiTP-u. - Ale co najważniejsze, dzięki temu zadaniu zwiększyliśmy objętość zbiornika. Teraz magazynujemy ponad 50 tys. litrów wody więcej - dodali.
Po tych działaniach zbiornik wraz z orurowaniem przeszedł dezynfekcję i badania wody. Na liście prac do wykonania przez pracowników ZUKiTP-u kolejny obiekt do realizacji, dlatego do tych doniesień z pewnością powrócimy.