Od przyszłego poniedziałku zmienią się niektóre zasady bezpieczeństwa. Zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, do lasu i parku wejdziemy w celach rekreacyjnych, a młodzież powyżej 13. roku życia będzie mogła poruszać się bez opieki osoby dorosłej. Jak czytamy na rządowym portalu są to ostrożne działania, których celem jest powrót Polaków do normalności, a także odmrożenie polskiej gospodarki. Proces ten będzie podzielony na etapy – tak, aby zachować maksimum bezpieczeństwa obywateli.


"Od poniedziałku 20 kwietnia więcej osób jednorazowo zrobi zakupy w sklepie"
Rząd zapowiada nową normalność, której fundamentem będą stałe zasady bezpieczeństwa. Wśród nich zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych, obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych, utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu), kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Pierwsze ograniczone zasady bezpieczeństwa zaczną obowiązywać od poniedziałku 20 kwietnia 2020 r. Daty wejścia w życie pozostałych etapów będzie ustalana na bieżąco na podstawie dynamiki nowych zachorowań. Do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 mkw wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4. W sklepach o powierzchni większej niż 100 mkw na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 mkw powierzchni sklepu. Otwarte zostaną lasy w celach rekreacyjnych, natomiast starsza młodzież (powyżej 13 roku życia) będzie mogła przebywać na ulicach bez opieki dorosłych.

"Ministerstwo Zdrowia będzie przeprowadzało cotygodniową ewaluację zmian, jakie zachodzą w zasadach bezpieczeństwa"
Rząd umożliwi przemieszczanie się w celach rekreacyjnych. Oznacza to, że od 20 kwietnia będzie można wejść do lasów i parków, a także biegać czy jeździć na rowerze – od tego może zależeć kondycja psychiczna. Przebywanie na zewnątrz może odbywać się jednak wyłącznie na obowiązujących zasadach  tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego i zasłaniania twarzy. Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Zwiększony zostanie także limit osób, które będą mogły uczestniczyć w mszy lub innym obrzędzie religijnym. Będzie on zależał od powierzchni świątyni, bowiem w kościele na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 mkw powierzchni.

Ministerstwo Zdrowia będzie przeprowadzało cotygodniową ewaluację zmian, jakie zachodzą w zasadach bezpieczeństwa. Przejście do dalszych etapów zdejmowania obostrzeń zależeć będzie od: przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim), wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych), realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne. Oznacza to, że rząd będzie mógł zarówno przyspieszać wprowadzanie nowych poluzowań, jak i spowalniać zmiany.

Drugi etap będzie zakładał otwarcie sklepów budowlanych w weekendy, otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych z pewnymi ograniczeniami oraz otwarcie niektórych instytucji kultury, bibliotek, muzeów i galerii sztuk. Trzeci etap to otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetyczek, otwarcie sklepów w galeriach handlowych z istotnymi ograniczeniami oraz w gastronomii poprzez umożliwienie działalności stacjonarnej restauracjom ze wskazanymi ograniczeniami. Możliwe będą także wydarzenia sportowe do 50 osób w otwartej przestrzeni, jednak bez udziału publiczności oraz organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach szkolnych 1-3. Ustalona zostanie maksymalna liczba dzieci w sali.

"Rząd będzie mógł zarówno przyspieszać wprowadzanie nowych poluzowań, jak i spowalniać zmiany"
Ostatnim etapem będzie otwarcie salonów masażu i solariów oraz umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness. Powrócą także przedstawienia teatralne i seanse kinowe, jednak w nowym reżimie sanitarnym. Kolejne etapy powrotu do normalności będą wprowadzane stopniowo, gdy przyrost zachorowań  w naszym kraju będzie niski. Nie oznacza to jednak, że możemy rezygnować z dyscypliny społecznej i przestrzegania obowiązujących ograniczeń. To od nas zależy, jak szybko będą wprowadzane kolejne etapy powrotu do codzienności sprzed epidemii.
[KN]