Kolejne inwestycje w Chocianowcu możliwe są dzięki dobrej współpracy radnego Rady Miejskiej Artura Wandycza z Burmistrzem Miasta i Gminy Chocianów Tomaszem Kulczyńskim.

Dotychczas, zgodnie z przyjętym harmonogramem prac na ten rok odtworzono 1,5 km rowu przydrożnego drogi gminnej nr 103384D. Już niebawem będą prowadzone kolejne prace na terenie Chocianowca, w tym także udrożnienie trzech przepustów drogowych oraz likwidacja nielegalnych zrzutów ścieków komunalnych.

- Wieloletnie zaniedbania w tym zakresie spowodowały szkody w infrastrukturze komunalnej i środowisku – mówi Artur Wandycz, szef Klubu Radnych Chocianów 2023. - Ponadto zabiegom utrzymaniowym poddane będą drogi gminne i wewnętrzne w Chocianowcu – dodaje radny Wandycz.
Prace na odcinku łącznie 6 kilometrów są wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu drogowego pod nadzorem Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie. Ponadto, dzięki staraniom radnego Artura Wandycza w Chocianowcu została ustawiona także nowa tablica informacyjna.
[KN]