Na tegorocznej sesji absolutoryjnej radni Rady Miejskiej w Chocianowie skwitowali pracę Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego w 2021 roku. Przy tej okazji omówiony został także raport o stanie naszej gminy. Do jakich wniosków doszli radni? Szczegóły w materiale lokalnej telewizji chocianow.tv (nagranie do obejrzenia poniżej).

Raport o stanie gminy, stanowiący podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, przekazywany radnym musi zostać rozpatrzony na tzw. sesji absolutoryjnej. Nazwa wzięła się od udzielenia absolutorium oraz wotum zaufania włodarzowi. Przy tej okazji nie zabrakło pochwał dla Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego i urzędników, pracy których efekty widać gołym okiem na ulicach naszej gminy.

Wnioski z raportu

Zdaniem dziennikarzy chocianow.tv o najlepsze podsumowanie 2021 roku po lekturze Raportu o Stanie Gminy pokusił się radny Paweł Bujak.

– Tylko mogę pogratulować i Panu Burmistrzowi i całej radzie i urzędnikom za to, czego dokonali w ciągu tego roku i stojąc z boku widzi się to, że jednak nasza gmina się rozwija i wcale nie trzeba się szczypać, ani gryźć  przekazał na sesji podczas dyskusji radny Paweł Bujak.  Uważam, że to wszystko, co się dzieje w naszej gminie, to tylko napawa dumą i uważam, że takie inwestycje powinniśmy chwalić będąc nawet opozycyjnymi radnymi, bo dobre inwestycje trzeba wspierać, bo służą każdemu z mieszkańców  jednoznacznie ocenił radny.
Ta wypowiedź spotkała się z akceptacją zdecydowanej większości, co widać było po głosowaniach. Za udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania zagłosowało 90 procent obecnych na sesji radnych.

– Gratuluję Burmistrzowi Tomaszowi Kulczyńskiemu, Pani Sekretarz, Pani Skarbnik, Naczelnikom, Kierownikom, Dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy oraz wszystkim, którzy przyczynili się do osiągniętego wyniku oraz życzę dalszych sukcesów i nowych wyzwań dla dobra naszej społeczności  przekazał po głosowaniu Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Ślipko.
Po tym głosowaniu radni zajęli się udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Tomaszowi Kulczyńskiemu za wykonanie budżetu w 2021 roku. Również w tym głosowaniu radni w przytłaczającej większości pozytywnie skwitowali pracę włodarza Chocianowa.

– Regionalna Izba Obrachunkowa przychyliła się do udzielenia absolutorium włodarzowi – przekazali dziennikarze chocianow.tv w swoim materiale - co potwierdzili radni w swoim głosowaniu.
Nie obyło się także bez przypisania sobie sukcesów Burmistrza przez jedynego radnego, który notorycznie stawia się w opozycji do włodarza. Tę kwestię jednoznacznie wyjaśniła radnemu Sekretarz Gminy Chocianów Patrycja Jugo. Zapraszamy do obejrzenia całego materiału przygotowanego przez chocianowską telewizję.