Już na początku kwietnia pytaliśmy czy w miejscowości Ogrodzisko powstanie farma fotowoltaicznaFotowoltaika to dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną, czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego. Jak czytamy na portalu ekologia.pl "gdybyśmy potrafili przetworzyć całą energię słoneczną docierającą na Ziemię w czasie 40 minut pokryłaby ona całoroczne zapotrzebowanie ludzkości".

Przypomnijmy, że fotowoltaika to dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną, czyli inaczej wytwarzaniem prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego. Nie niesie za sobą ryzyka brzydkiego zapachu i hałasu, nie powoduje także zwiększenia temperatury na obszarze instalacji. Niesie za sobą natomiast zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, zwłaszcza w kontekście dywersyfikacji dostaw energii i zmniejszenia udziału elektrowni węglowych w produkcji prądu. Jest to kierunek, w którym zmierzać chce cały Powiat Polkowicki, a także KGHM Polska Miedź S.A.

Eksploatacja farmy nie ma niekorzystnego wpływu na środowisko. Następuje znaczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Wiadomo, że energia pozyskiwana ze spalania węgla emituje do atmosfery duże ilości CO2, który jest gazem cieplarnianym i ma on niepożądany wpływ na środowisko - poinformowała Ewa Kałuzińska, naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów - fotowoltaika jest formą pozyskiwania energii bezpośrednio ze słońca, jest to więc odnawialne źródło energii.
Przykładem inicjatywy zwiększającej bezpieczeństwo energetyczne będzie m.in. Klaster Energii Zagłębia Miedziowego, czyli inicjatywa stworzenia samowystarczalnego energetycznego obszaru korzystającego z zasobu czystej i efektywnej energii. Jego podstawowym zadaniem będzie budowa niezależnego, lokalnego rynku energii wykorzystującego jej odnawialne źródła. Wśród nich znajdują się właśnie farmy fotowoltaiczne. Na początku lipca radni jednogłośnie zdecydowali o przyłączeniu się do tej inicjatywy.

- Dzięki klastrowi energetycznemu gmina nie tylko zaoszczędzi w przyszłości na kosztach zakupu energii do obsługi oświetlenia ulicznego oraz jednostek gminnych, ale również będzie mogła starać się o środki zewnętrzne na finansowanie inwestycji w tym zakresie. Jest to kolejny krok do poprawy efektywności energetycznej gminy oraz stanu środowiska - przypomina Kałuzińska.
Działania w tym kierunku podjął także Marcin Chludziński, Prezes Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi. Jak dowiadujemy się wprost z miedziowej spółki "pierwsza farma fotowoltaiczna już powstaje na zlecenie KGHM Polska Miedź S.A. w okolicach Legnicy. Spółka finalizuje również umowy dotyczące budowy dwóch kolejnych elektrowni fotowoltaicznych w Zagłębiu Miedziowym". Okazuje się, że największy pracodawca w naszym regionie "do 2030 roku, aż połowę zapotrzebowania na energię KGHM chce pokryć z własnych źródeł, w tym z OZE".
[KN]