- Sprawujesz opiekę nad dziećmi posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności (do 16. roku życia) albo nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności? Masz możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej finansowanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego - przekonują pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie. Co należy zrobić, aby otrzymać wsparcie?

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

- Skontaktuj się z nami nie później niż do 14 listopada, aby skorzystać z pomocy - informują pracownicy chocianowskiego OPS-u.
Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Aby załatwić tę sprawę, najlepiej wybrać się osobiście do tutejszego ośrodka, jednak sprawę można omówić z pracownikami OPS-u także telefonicznie pod nr 76-818-51-51.