Program Stypendialny Horyzonty pomoże absolwentom szkół podstawowych uczyć się w wybranym liceum lub technikum w Polsce. Wystarczy osiągać dobre wyniki w nauce, by rozwijać się z finansowym wsparciem. Dziś mija termin zgłoszeń!

Fundacja EFC od 11 lat wspiera dzieci, młodzież i nauczycieli w równym dostępie do rzetelnej i jakościowej edukacji. Wzmacnia szkoły w tworzeniu przyjaznego środowiska do wszechstronnego rozwoju. Ten program to szansa na naukę w najciekawszych liceach i technikach w Polsce. Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole średniej.

- Pokrywamy pełne koszty zamieszkania w bursie, wyżywienia i biletów komunikacji miejskiej oraz częściowo szkolnych wycieczek. Organizujemy i finansujemy wakacje i ferie, podczas których uczymy się żeglować, pływać na desce, jeździć na nartach czy snowboardzie. Wiemy, że znajomość języków obcych jest ważna, dlatego finansujemy naukę w szkole językowej i egzaminy na certyfikaty - informują fundatorzy. - Podchodzimy do stypendystów indywidualnie i wspieramy ich w rozwijaniu zainteresowań i pasji. Pomagamy otworzyć się na świat i jego różnorodność, angażujemy w projekty społeczne i obywatelskie - dodają.
Do tej pory Program Stypendialny Horyzonty wsparł edukację blisko 800 uczniów. Obecnie 200 stypendystów uczy się w 19 szkołach średnich w całej Polsce. Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji EFC oraz wykwalifikowani koordynatorzy pracujący w miastach, w których uczy się młodzież. W trudnych sytuacjach stypendyści nigdy nie są sami, bowiem mogą też liczyć na wsparcie psychologów.

- Zapraszamy uczniów klas 8 szkół podstawowych, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, a miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 1200 złotych netto na osobę. Średnia ocen nie jest kryterium udziału w Programie, jednak wyniki w nauce powinny wskazywać na możliwość dostania się do jednego z 19 liceów lub techników, z którymi współpracuje Fundacja EFC - zachęcają fundatorzy.
Rekrutacja trwa tylko do dzisiaj, 31 marca 2021. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji EFC i w mediach społecznościowych.