W połowie maja informowaliśmy o tym, że gmina Chocianów będzie chciała sprzedać lokal usługowy przy ulicy Wspólnej 1/1a. Przetarg odbędzie się 22 lipca, jednak czas na wpłatę wadium upływa 16 lipca. Lokal o powierzchni blisko 59 metrów kwadratowych będzie można kupić od Gminy w drodze przetargu nieograniczonego już od 120 tysięcy złotych.

Jak wynika z opisu lokalu zamieszczonego w ogłoszeniu o przetargu lokal usługowy nr 1a położony jest w centrum miasta przy ul. Wspólnej 1, na parterze budynku z wejściem od strony ulicy. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne jest podpiwniczony. Pełni on funkcję mieszkalno-usługową. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 58,79 m². W skład lokalu wchodzą 3 pomieszczenia i łazienka. W budynku znajduje się instalacja wodociągowa, kanalizacyjna oraz elektryczna. Ściany i sufity wewnętrzne są otynkowane i malowane, podłoże natomiast kafelkowane. Budynek wykonany został 1945 r. murowany jest w technologii tradycyjnej.

W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą w złotówkach (PLN) na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 33 8653 0004 0000 0089 1321 0012 w SGB - Bank S.A. oddział w Przemkowie Filia w Chocianowie do dnia 16 lipca 2020 roku (włącznie) wadium w kwocie 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych). Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy. Przy wpłacie wadium należy podać nazwę: "lokalu usługowy na ul. Wspólnej 1".

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowych przetargów udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Utrzymania w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, pokój nr 13, tel. 76 8185 020 wew. 119, a w zakresie zapisów planu zagospodarowania pokój nr 12 tel. wew. 127.
[KN]