Jeszcze przez dwa tygodnie można składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży został dostosowany do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Także w Chocianowie absolwenci szkół podstawowych znajdą atrakcyjną ofertę edukacyjną.

Termin na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej mija za dwa tygodnie, w poniedziałek, 21 czerwca. Ciekawą ofertę, nie tylko dla mieszkańców naszej gminy ma Zespół Szkół w Chocianowie, którego aktualną ofertę prezentujemy poniżej.

"KAŻDA WIELKA PODRÓŻ ZACZYNA SIĘ OD PIERWSZEGO KROKu"
oferta edukacyjna zespołu szkół w Chocianowie na rok szkolny 2021/2022

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH!

Zespół Szkół w Chocianowie jest jedną z największych placówek oświatowo-wychowawczych w powiecie polkowickim o 60-letniej tradycji kształcenia zawodowego. Szkoła zawodowa, która nieustannie modernizuje swoją bazę i zasoby edukacyjne, aktywnie współpracuje ze strefą przemysłową w bieżącym i jakościowym kształceniu uczniów dla zaspokojenia potrzeb i aspiracji edukacyjnych naszej lokalnej społeczności.

Na rok szkolny 2021/2022 Zespół Szkół w Chocianowie proponuje absolwentom szkół podstawowych
kształcenie w 5-letnim technikum w zawodach:
technikum logistyk,
technik organizacji turystyki
technik mechatronik

kształcenie branżowe w 3-letniej szkole branżowej I stopnia w zawodzie:
mechatronik
w wybranym zawodzie /klasa wielozawodowa/

Technikum logistyczne - uczniowie poznają wiedzę i kompetencje w obszarach: zarządzania i gospodarki magazynowej, obsługi zamówień, spedycji, dystrybucji i posługiwania się systemami informatycznymi. Zdobywają doświadczenie zawodowe poprzez praktyki i staże u pracodawców oraz kursy kwalifikacyjne organizowane w ramach realizowanych przez szkołę licznych projektów unijnych. Logistyk to zawód atrakcyjny współcześnie i zawód z przyszłością. Kierunek, który umożliwia zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych i transportowo-spedycyjnych. Patronem kształcenia logistycznego w Zespole Szkół jest Międzynarodowa Wyższa Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Technikum organizacji turystyki to odpowiedź na zapotrzebowanie na pracownika w sektorze hotelarsko-turystycznym. W trakcie nauki uczniowie odbywają praktyki oraz staże, które zapewnia szkoła na terenie Polski i zagranicą m.in. w Hiszpanii, Włoszech, Austrii, Francji czy Niemczech. Z sukcesem zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i zdobywają kompetencje do pracy m.in. w centrach informacji turystycznej, agencjach turystycznych w kraju i za granicą, hotelach, restauracjach, biurach podróży, czy jako pilot wycieczek. Filarem kształcenia zawodowego kierunku są projekty rozwijające umiejętności zawodowe i językowe, tj. Program Erasmus + Mobilność, Projekt „Praktyki w Austrii dla najlepszych”, a także Program Erasmus+ Młodzież. Patronem kształcenia są INTERFERIE S.A. oraz firma Lubinpex.

Technikum mechatroniczne - technik mechatronik jest obecnie jednym z najbardziej pożądanych obecnie i w najbliższej dekadzie zawodów na rynku pracy. Podstawowe umiejętności zdobywane przez ucznia w procesie kształcenia to projektowanie części maszyn i urządzeń mechatronicznych, stosowanie nowoczesnych technik sterowania urządzeniami i maszynami łączącymi w sobie elektronikę, pneumatykę, hydraulikę, automatykę i robotykę. Od wielu lat Patronem kształcenia mechatronicznego w Zespole Szkół jest Volkswagen Motor Polska w Polkowicach Sp. z o.o. oraz Sitech Sp. z o.o. w Polkowicach, a od 2 lat patronat objęło także KGHM Polska Miedź S.A. Ponadto szkoła współpracuje w zakresie realizacji praktyk i staży z firmami Leadec Sp. z o.o., Epiroc Polska Sp. z o.o., oraz firmami lokalnymi jak Metal Work a także firmami LSSE, w których uczniowie odbywają praktyki dające im odpowiednie przygotowanie oraz doświadczenie zawodowe. Najlepsi uczniowie technikum mechatronicznego i branżowej szkoły I stopnia mechatronik otrzymują stypendia fundowane przez KGHM Polska Miedź S.A. Absolwenci naszej szkoły bez problemu znajdują zatrudnienie w swoim zawodzie w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz w innych firmach przemysłowych regionu dolnośląskiego.

Branżowa Szkoła I Stopnia – mechatronik. Uczniowie kształcący się w branżowej szkole I stopnia w zawodzie mechatronik realizują modułowo kształcenie zawodowe i praktyczne jako młodociani pracownicy w firmie Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Sitech Sp. z o.o. oraz jako uczniowie szkoły pod patronatem KGHM Polska Miedź S.A. Najlepszym uczniom, będącym pracownikami młodocianymi firma Sitech i Volkswagen gwarantuje zatrudnienie. Ponadto patron KGHM Polska Miedź S.A. przyznaje 2 razy w roku stypendia dla najlepszych uczniów branżowej szkoły I stopnia.

Branżowa szkoła I stopnia o kierunku wielozawodowym oferuje naukę w wybranym zawodzie rzemieślniczym oraz w zawodach pokrewnych, np.: kucharz, magazynier, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, monter konstrukcji budowlanych itp. Zdanie egzaminu z klasyfikacji przypisanej do danego zawodu skutkuje uzyskaniem dyplomu zawodowego. Szkoła ma podpisane porozumienie o współpracy z firmą Lubinpex Sp. z o.o. w zawodzie kuchar oraz i z innymi pracodawcami w wybranym przez ucznia zawodzie np. fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów, elektromechanik i innych.

Z powodu ograniczeń epidemią w bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół w Chocianowie serdecznie zaprasza Uczniów klas ósmych i ich Rodziców do wirtualnego spaceru po szkole na stronie www szkoły oraz zapoznania się z regulaminem rekrutacji, na strony Facebooka i skorzystania z proponowanej oferty edukacyjnej na rok szkolny 2021/2022.

Polecane linki: 
www.zschocianow.pl 
oraz w mediach społecznościowych:
https://www.facebook.com/ZSChocianow 
https://www.facebook.com/chzsmechatronik
https://www.facebook.com/LogistykaZSChocianow
https://www.facebook.com/turystykchocianowNowoczesne i w pełni wyposażone pracownie! Projekty, stypendia i staże dla uczniów! Przyjazna i wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska! 

Dołącz do nas i zostań uczniem Zespołu Szkół w Chocianowie!