Ostatnie godziny zostały na wpłatę wadium w wysokości zaledwie 4 tysięcy złotych, aby móc wziąć udział w przetargu na działki budowlane w urokliwym Leśnym Zakątku. Bliskość dróg rowerowych, przedszkola, a także nowe drogi i wszystkie media to najlepsze cechy tej okolicy.

Już jutro, 20 października mija termin na wpłatę wadium. Dlaczego warto wziąć udział w przetargu, który odbędzie się 26 października, pisaliśmy m.in. "Działki za 50% - obietnica wyborcza staje się faktem", "Działki sprzedane w pierwszym przetargu", "Kolejne działki w Leśnym Zakątku", "Na Leśny Zakątek jeszcze tylko dwa tygodnie". W pierwszym etapie sprzedano już część działek, do jutra można podjąć decyzję o zakupie kolejnych.

- To kolejna spełniona obietnica wyborcza Burmistrza Kulczyńskiego. W pierwszym etapie działku rozeszły się na pniu, może dlatego, że każdy będzie mógł sam zdecydować jakie drzewa zostawi na swojej działce - przypomina Wan. - Zapraszamy do Chocianowa, bezpłatna komunikacja w gminie, bliskość do przedszkola, świeżo wyremontowane drogi dojazdowe czy wszystkie media to dowód, że warto tu zamieszkać - zachęca Wan.
Do kupienia jedna z ostatnich działek o powierzchni od niespełna 11 do około 13 arów. Aby wziąć udział w przetargu trzeba wpłacić wadium w wysokości 4 tysięcy złotych na konto Gminy Chocianów (rachunek bankowy nr 33 8653 0004 0000 0089 1321 0012 w SGB-Bank S.A. oddział w Przemkowie Filia w Chocianowie). Przy wpłacie wadium należy podać numer działki:
 • 79/2 i 80/4 o łącznej powierzchni 0,1299 ha, cena wywoławcza: 56 919,70 PLN (pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych 70/100) w tym 23% VAT,
 • 80/3 i 81/4 o łącznej powierzchni 0,1115 ha, cena wywoławcza: 48 937,00 PLN (czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 • 81/3 i 82/6 o łącznej powierzchni 0,1100 hacena wywoławcza: 48 297,40 PLN (czterdzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 40/100) w tym 23% VAT,
 • 82/5 o powierzchni 0,1094 hacena wywoławcza: 48 026,80 PLN (czterdzieści osiem tysięcy dwadzieścia sześć złotych 80/100) w tym 23% VAT,
 • 82/4 i 83/4 o łącznej powierzchni 0,1107 hacena wywoławcza: 48 592,60 PLN (czterdzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 60/100) w tym 23% VAT,
 • 83/3 i 84/12 o łącznej powierzchni 0,1106 hacena wywoławcza: 48 568,00 PLN (czterdzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 • 84/11 o powierzchni 0,1098 hacena wywoławcza: 48 199,00 PLN (czterdzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 • 84/10 o powierzchni 0,1087 hacena wywoławcza: 47 719,30 PLN (czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych 30/100) w tym 23% VAT,
 • 84/5 o powierzchni 0,1301 hacena wywoławcza: 51 360,10 PLN (pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt tysięcy 10/100) w tym 23% VAT,
 • 84/4 o powierzchni 0,1207 hacena wywoławcza: 47 707,00 PLN (czterdzieści siedem tysięcy siedemset siedem złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 • 84/3 o powierzchni 0,1146 hacena wywoławcza: 47 805,40 PLN (czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięć złotych 40/100) w tym 23% VAT.
[KN]