Dzisiaj, 11 października w Szkole Podstawowej w Chocianowie odbyło się uroczyste otwarcie pracowni komputerowej. Sala zyskała 18 laptopów, stoliki ,krzesła, szafkę oraz nowy wystój. Otwarcie pracowni było możliwe dzięki realizacji projektu przez Urząd Miasta i Gminy Chocianów.

Zakup i dostawa nowego sprzętu komputerowego była możliwa dzięki realizacji projektu pn. ,,Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chocianów’’. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

-Są to dobre zmiany ku temu, aby w szkole uczniowie mieli coraz lepsze warunki do osiągania sukcesów, a między innymi ta pracownia przyczyni się do rozwoju tych kompetencji, które są w życiu ważne – mówiła Dorota Kyc Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chocianowie.

Burmistrz wyraził wielką radość z faktu, iż dzięki unijnemu projektowi, do którego przystąpiła Gmina Chocianów, udało się doposażyć szkołę w nowy sprzęt. Pracownia zyskała m.in. 18 nowych komputerów, stoliki, krzesełka, szafkę czy nowy piękniejszy wystój sali. Za sprawą zaangażowania Rady Rodziców na ścianach została położona nowa fototapeta.

- Cieszę się, że mogę wraz z mężem uczestniczyć w tak ważnych uroczystościach. Nowa pracownia komputerowa to przede wszystkim większe możliwości rozwoju edukacyjnego dzieci. – mówiła żona Burmistrza Katarzyna Kulczyńska.

Uroczystego otwarcia pracowni komputerowej dokonał m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Tomasz Kulczyński oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej Dorota Kyc. Dyrekcja szkoły podziękowała Burmistrzowi za podjęcie inicjatywy edukacyjnej i innowacyjnej wspierającej przyszłość uczniów naszej gminy.

- Jesteśmy zadowoleni, że uczniowie mają teraz możliwość nauki na nowym sprzęcie komputerowym, który przyczyni się do ich dalszego kształcenia – z uśmiechem przyznawali rodzice.

W uroczystym otwarciu nowej pracowni wzięli udział: Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Tomasz Kulczyński wraz z żoną Katarzyną Kulczyńską, Dorota Kyc Dyrektor Szkoły Podstawowej, Radni Rady Miejskiej Paweł Bujak oraz Artur Wandycz, uczniowie, rodzice oraz grono pedagogiczne.