O tym czy radny Piotrowski zrezygnuje z zasiadania w Radzie Miejskiej pisaliśmy kilka dni temu w przedruku doniesień artykułu z gazety Głos Regionu: "Czy Piotrowski zrezygnuje z zasiadania w radzie?".

Dziś na swoim profilu na jednym portali społecznościowych ukazał się wpis radnego, w którym oświadcza, że rezygnuje z członkostwa w klubie radnych „Razem dla Chocianowa”. Oznacza to, że klub radnych został rozwiązany, ponieważ, aby utworzyć klub, radnych musi być minimum trzech.

- Podjąłem decyzję o rezygnacji z członkostwa w klubie radnych "Razem dla Chocianowa" - poinformował radny Piotrowski. - Dla mnie ta decyzja nie była łatwa, ale uważam, że mimo odmiennych poglądów czy opinii w dalszym ciągu wszyscy razem powinniśmy współpracować dla dobra Mieszkańców. Obecnie będę pracował jako radny niezrzeszony - tłumaczył swoją decyzję radny Piotrowski.
Czy decyzja wieloletniego radnego, członka komisji skarg i wniosków jest wyrazem nieakceptowania uznawanej za nieskuteczną polityki byłych już członków jego klubu? Przypomnijmy, że w klubie oprócz Norberta Piotrowskiego zasiadała także Izabela Szwed, która zrezygnowała z zasiadania w radzie oraz Piotr Piech i Anna Pichała. Ta ostatnia wielokrotnie kreowała się na lidera tego klubu bez konsultacji z większością o czym pisaliśmy w doniesieniach: Nie tylko u nas: Piotrowski "nie posiada informacji". Być może to miało znaczący wpływ na zaistniałą sytuację.

[KN]