Za tydzień w piątek, 26 marca o godzinie 9:00 po raz kolejny w trybie zdalnym zbiorą się radni Rady Miejskiej w Chocianowie, aby podjąć najważniejsze decyzje dotyczące naszej gminy. Co znajdzie się w agendzie pracy chocianowskich rajców?

To trzydzieste dziewiąte w tej kadencji i czwarte w tym roku spotkanie radnych. Tym razem w projekcie porządku obrad znalazły się takie punkty jak wprowadzenie Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Chocianów, zwolnienia i zwrotu części opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku, nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Chocianów a Gminą Juvigne, zmiany budżetu Gminy Chocianów na 2021 rok, wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chocianów, a także wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji Spółka z o.o. oraz rozpatrzenie skarg.

O szczegółach najciekawszych punktów poinformujemy w naszych następnych doniesieniach.
[KN]