Zapewniają stabilne zatrudnienie, satysfakcję z pracy, a także wysokie wynagrodzenie. Wystarczy zgłosić się do pracy w policji. Właśnie trwa rekrutacja. Co należy zrobić, aby zostać jednym z nich?

Na chwilę obecną w Komendzie Powiatowej Policji w Polkowicach pozostały tylko 2 policyjne etaty. Jak zapewniają mundurowi, służba w ich szeregach daje niepowtarzalną szansę zawodowego rozwoju. Uposażenie na start wyniesie blisko 3880 złotych na rękę, a dla osoby do 26. roku życia około 4220 złotych.

Jeśli szukasz zmian w swoim dotychczasowym życiu i jesteś gotów na wyzwania, a także myślisz poważnie o swojej przyszłości, zapoznają się z materiałami, złóż dokumenty i zostań policjantem - zachęca młodszy aspirant Przemysław Rybikowski Oficer Prasowy KPP w Polkowicach. -  Liczna oferta szkoleń resortowych stwarza możliwość poszerzania horyzontów, zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębiania wiedzy i doświadczenia w różnych dziedzinach. Zostając policjantem, tworzysz ponad 100 - tysięczną formację, pomagającą obywatelom i dbającą o bezpieczeństwo wewnętrzne kraju - dodaje policjant.
Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach zaprasza na spotkanie, które przybliży chętnym procedury kwalifikacyjne, jakie musi przejść kandydat do służby w Policji. Podczas wizyty zostanie omówiona cała procedura kwalifikacyjna z poszczególnymi jej etapami. Będzie można dowiedzieć się także jakie dokumenty należy złożyć, aby przystąpić do rekrutacji.

- Jeśli się zdecydujesz i przejdziesz wszystkie etapy rekrutacji, zostaniesz funkcjonariuszem Policji. Obecnie w Komendzie Powiatowej Policji w Polkowicach są 132 etaty, z czego tylko 2 pozostały do obsadzenia. Na starcie na rękę oferujemy Ci 3880 złotych. Jeśli nie ukończyłeś 26 roku życia, Twoje wynagrodzenie netto wyniesie 4220 złotych - informuje rzecznik KPP w Polkowicach.
Wymagane dokumenty to: podanie o przyjęcie do służby w Policji, wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B), dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie, kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie, książeczka wojskowa zawierającą wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy.

W związku z utrzymującym się stanem epidemii, celem zminimalizowania zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, procedura rekrutacyjna będzie prowadzona w stosownym reżimie sanitarnym, do którego przestrzegania zobligowani są wszyscy jego uczestnicy. Kandydaci do służby w trakcie pobytu w jednostce Policji winni stosować maseczki ochronne i jednorazowe rękawiczki, posiadać własne przybory do pisania, a także stosować się do ewentualnych innych zaleceń wskazanych przez pracowników jednostki. Zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, tel.: 47-874-72-89 - dodaje oficer prasowy Przemysław Rybikowski.
Służbę w policji może pełnić: obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
[KN]