Inwestowanie wymaga przemyślanych decyzji oraz wnikliwej analizy własnej sytuacji, a także sytuacji rynkowej. W kampanii "Policz i nie przelicz się!" Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwraca uwagę na ryzyko utraty oszczędności i konieczność zachowania rozwagi przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

W ramach kampanii UOKiK stworzył dwa 30-sekundowe spoty emitowane w telewizji i radio, ostrzegające przed realną stratą zainwestowanych środków i ewentualną niemożliwością spłaty kredytu, przygotował kalkulator, dzięki któremu można sprawdzić, o ile orientacyjnie wzrośnie rata kredytu po wzroście stóp procentowych, zorganizował webinar z ekspertami o inwestowaniu, zakupie nieruchomości na kredyt i ryzykach związanych z niskimi obecnie stopami procentowymi oraz opublikował serię edukacyjnych komunikatów poświęconych m.in. kredytom hipotecznym, funduszom inwestycyjnym, inwestowaniu w nieruchomości komercyjne czy akcje i obligacje.

- W kampanii "Policz i nie przelicz się" zachęcam do mądrego i przemyślanego lokowania oszczędności. O inwestycjach trzeba myśleć długofalowo i rozważyć wszelkie ewentualności. Należy pamiętać, że jedyne, co w nich pewne, to ryzyko. W przygotowanych komunikatach informujemy między innymi w jaki sposób ograniczyć ryzyka inwestycji i na co zwracać uwagę, aby nadmiernie się nie narażać. Rekomenduję też chłodne i rozważne podejmowanie decyzji dotyczących dysponowania własnym kapitałem - radzi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.


    

Pamiętaj! Zanim zdecydujesz - policz i nie przelicz się! Nie podejmuj pochopnych decyzji i nie działaj pod wpływem emocji - dokładnie i na chłodno przeanalizuj zyski i ryzyka. Nie decyduj się na inwestycję w momencie, gdy jesteś zadłużony - rozważ, czy to nie jest dobry moment na wcześniejszą spłatę lub nadpłatę zobowiązań finansowych jeśli tylko dysponujesz nadwyżką pieniężną. Inwestuj rozsądnie, czyli w miarę własnych możliwości, przeznaczając tzw. wolne środki, a nie te istotne, zarezerwowane na cele życiowe. Przeanalizuj obecną sytuację, ale przygotuj także plan działania na przyszłość, zwłaszcza w razie wystąpienia potencjalnych problemów skutkujących zmniejszeniem dochodów. Dywersyfikuj swoje finanse - nie inwestuj wszystkiego w jedną inwestycję, pamiętaj również o potrzebie utrzymania płynności finansowej. Pamiętaj, to Ty zarządzasz swoimi finansami i to Ty poniesiesz wszystkie konsekwencje nieprzemyślanych decyzji - nigdy nie podejmuj decyzji pod wpływem impulsu, emocji, "tu i teraz".