Tylko do końca września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność. W tym roku na wsparcie tych organizacji przewidziano 40 milionów złotych. Z danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że do końca sierpnia złożyły one wnioski o przyznanie pomocy na kwotę blisko 29 milionów złotych.

Oznacza to, że nadal są dostępne środki, o które mogą aplikować KGW. Nie warto zwlekać. Pierwszym warunkiem, by sięgnąć po wsparcie z ARiMR, jest zarejestrowanie koła w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym właśnie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Teraz figuruje w nim blisko dziewięć i pół tysiąca organizacji tego typu. Najwięcej w województwach wielkopolskim – 1414 kół, lubelskim - 1216 i mazowieckim - 1209.

- Do końca sierpnia tego roku 8242 koła złożyły w Agencji wnioski o dotację na kwotę ponad 28,8 mln zł. Wysokość pomocy uzależniona jest od liczby członków koła. I wynosi: 3 tysiące złotych dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tysiące złotych, jeśli koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tysięcy złotych w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób - informują służby prasowe ARiMR.
Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą one być tworzone również w miastach liczących do 5 tysięcy mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast. Nabór wniosków trwa do 30 września 2020 roku bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację tego programu. W Internecie dostępna jest instrukcja opisująca składanie wniosków do Krajowego rejestru kół gospodyń wiejskich z wykorzystaniem portalu gov.pl oraz ePUAP, a także dokumenty, jakie należy wypełnić, aby ubiegać się o dofinansowanie.
[KN]