Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie zapraszają do składania wniosków w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu". W ubiegłym roku skorzystało z niego ponad 250 osób, dzięki czemu wydano łącznie ponad 4 tysiące obiadów szkolnych.

Pod koniec ubiegłego roku podwyższeniu uległo kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze wsparcia. Dzięki temu pomoc w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" otrzymają osoby o niskich zarobkach. Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chocianowie.

- Od tego roku osoby korzystające z programu "Posiłek w szkole i w domu" mogą składać wnioski o pomoc, jeśli ich dochód nie przekracza 1.552 zł (dla jednoosobowego gospodarstwa domowego) lub 1.200 zł na osobę w rodzinie - informują pracownicy chocianowskiego OPS-u.
Program zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Jego ważnym elementem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. W 2022 roku programem objęte były 254 osoby z terenu Miasta i Gminy Chocianów, dzięki czemu 49 dzieci korzystało z ciepłego posiłku w szkole. Łącznie wydano 4.098 posiłków w szkole. Koszt programu to ogółem 109 tysięcy 706 złotych, z czego 41.706 złotych to środki własne, a 68 tysięcy stanowi dotację.