Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego. Sprawdzamy jakie kwalifikacje i umiejętności muszą mieć kandydaci.

Aby zostać rachmistrzem w oparciu o przepisy o powszechnym spisie rolnym, który w tym roku odbędzie się między wrześniem a listopadem, należy spełnić szereg wymagań. Wśród nich m.in. pełnoletność, wykształcenie średnie, zamieszkanie na terenie gminy, piśmienność i mowa w języku polskim, a także brak wyroku za umyślne przestępstwo (w tym także skarbowe). Wśród dodatkowych umiejętności znajdujemy znajomość obsługi komputera, funkcjonowania i obsługi GPS, podstawową znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa, komunikatywność, obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy.

Wszyscy kandydaci z naboru otwartego zobligowani są do wzięciu udziału w szkoleniu, podzielonym na część praktyczną i teoretyczną. Szkolenia rozpoczną się już 3 sierpnia i potrwają nawet do 11 września, natomiast egzaminy potrwają do 13 września. Nauka odbywać się będzie w systemie elektronicznym. Co istotne kandydaci, którzy nie wezmą udziału w szkoleniu nie będą mogli przystąpić do egzaminu kończącego. Termin składania aplikacji na rachmistrzów mija 8 lipca.

Wszystkie wymagane dokumenty oraz szczegółowe informacje związane z procesem rekrutacji dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chocianów (link).
[KN]