Starosta Polkowicki Kamil Ciupak zarządził przeprowadzenie w poniedziałek, 29 czerwca o godzinie 10:00 na terenie całego powiatu treningu systemu wczesnego ostrzegania. W trakcie treningu zostaną uruchomione syreny alarmowe.

Szef Obrony Cywilnej Powiatu, Starosta Polkowicki Kamil Ciupak mając na uwadze wytyczne do działalności w dziedzinie obrony cywilnej oraz plan działania w zakresie obrony cywilnej, zarządził przeprowadzenie w dniu 29 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 10:00 powiatowego treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie powiatu polkowickiego. W trakcie treningu zostanie wyemitowany z wykorzystaniem wszystkich posiadanych syren alarmowych sygnał "Ogłoszenie alarmu".
[KN]