Dobra informacja dla mieszkańców Gminy Chocianów, a w szczególności mieszkańców dwóch wsi- Rakowa i Chocianowca. Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych zadecydował o remoncie nawierzchni drogi do Rakowa.

PZDP odpowiadając na zapytanie Radnego Artura Wandycza poinformował, że z uwagi na potrzeby mieszkańców, w bieżącym roku, podjął działania w celu przebudowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1155D na odcinku Chocianowiec – Raków. Remont nawierzchni polegać ma na uszczelnieniu i wyrównaniu ubytków nawierzchni. Realizacja uzależniona będzie jednak od uzyskania zewnętrznych środków. Pieniądze na ten cel ma przeznaczyć Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych tzw. Fundusz TFOGR. Na ten moment trwa weryfikacja złożonych już wniosków, w tym złożonego przez PZDP, w sprawie w/w odcinka drogi.

- Bardzo cieszę się, że Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w związku z moim zapytaniem podjął działania mające na celu ułatwienie poruszania się drogą powiatową, nie tylko mieszkańcom Rakowa i Chocianowca, ale także wszystkim kierowcom, którzy nią przejeżdżają. Moje działania to kolejny dowód na to jak bardzo zależy mi na dobru społeczeństwa - mówi Radny Artur Wandycz.

Warto podkreślić, że Radny Artur Wandycz poruszał już wcześniej ten problem na spotkaniu z radnymi powiatowymi w Chocianowie.