Do piątku, 30 kwietnia 2021 roku funkcjonować będzie Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. To realizacja Programu Naprawy Skutków Epidemii na lata 2021-2023.

Przypomnijmy, że o tym temacie pisaliśmy już w kwietniu ubiegłego roku w artykułach: "Burmistrz przygotowany na skutki kryzysu" i "Urzędnicy uspokajają: mamy plan, budżet Chocianowa bezpieczny". Przyczyną likwidacji Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie jest wysoki stan zobowiązań, zatory płatnicze, a co za tym idzie utrata płynności finansowej. Wszystko zaczęło się w 1995 roku, czyli w pierwszej kadencji Romana Kowalskiego, o czym pisaliśmy w artykule: "Kowalczuk: likwidacja jest jedynym zasadnym działaniem".

- Mieszkańcy nie regulują zobowiązań wobec zakładu, na co niemały wpływ ma obecna pandemia COVID-19 i przez nich utrata pracy, czy zmniejszenie ich wynagrodzeń - wskazuje na powody takiej decyzji Krystian Wan, rzecznik prasowy Urzędu Miasta i Gminy Chocianów. - Obecnie mieszkańcy zalegają z płatnościami na rzecz MZGKiM w łącznej wysokości 700 tysięcy złotych - dodaje Wan.
Część zadań zlikwidowanego zakładu przejmie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne oraz tutejszy magistrat. Całe mienie oraz wszystkie zobowiązania i należności MZGKiM w wyniku tej decyzji przejmie Gmina Chocianów.

- Likwidacja Miejskiego Zakładu przyniesie obniżenie kosztów funkcjonowania, ponieważ cała działalność administracyjno-organizacyjna, finansowa oraz inne obszary działalności będą wykonywane w ramach jednostek przejmujących zadania zakładu - tłumaczy Krystian Wan z chocianowskiego Ratusza. - Oczywiście zostaną podjęte wszystkie działania mające na celu dalsze zatrudnienie pracowników likwidowanego zakładu, o ile wyrażą wolę kontynuowania pracy. Część z nich zatrudni Urząd Miasta i Gminy, a część Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne - uspokaja Wan.
W 2018 roku Tomasz Kulczyński otrzymał od większości wyborców, mieszkańców Gminy Chocianów mandat na realizację programu pod hasłem "Czas na zmiany" i ten program skrupulatnie realizowany oznacza także zmiany w miejskich jednostkach.
[KN]