Dzisiejsza sesja Rady Miejskiej w Chocianowie przebiegła w miarę sprawnie, nie obyło się jednak kolejny raz bez uwag radnego Piecha, który wbrew rzeczywistości nie omieszkał przypisać sobie sukces. Chodzi o Pomnik w Dowód Wdzięczności Pracownikom Chofum i ich rodzinom, który będzie ufundowany z prywatnych środków Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Ślipko.

O niby-sukcesach na koncie radnego Piotra Piecha, które jednak w rzeczywistości były zasługą innych radnych i urzędników pisaliśmy już na naszym portalu, m.in. w artykule: "Cudze sukcesy na koncie radnego". Nie inaczej było na dzisiejszej sesji, podczas której radny z Wesołej osobiście postanowił przypisać sobie autorstwo Pomnika w Dowód Wdzięczności Pracownikom Chofum i ich rodzinom.

- Panie Przewodniczący, nie wiem czy Pan pamięta, ale jak był głosowany uchwała o pomniku, wcześniejszych dwóch, proponowałem żeby taki pomnik powstał właśnie dla zakładu i prosiłem Pana, żebym się dołączył do tej inicjatywy. No niestety, nie było mi dane - przyznał na dzisiejszej sesji (pisownia oryginalna) radny Piotr Piech.
Po wystąpieniu radnego Piotra Piecha głos zabrał radny Paweł Bujak, który zachęcił radnego Piecha, aby przestał tylko mówić, a wreszcie wziął się do pracy.

- To że Pan mówi, że Pan chciałby, że Pan coś sugeruje, że chciał Pan brać w czymś udział, to może zamiast mówić, może pan przejść do czynów, bo podobnie jak Pan mówi, że chce Pan plac zabaw na Wesołej tak samo nic Pan w tej sprawie nie robi, zarówno w sprawie pomnika Chofum Pan nie robił, tylko Pan wyraża swoją opinię. Proszę przejść do czynów - powiedział Paweł Bujak.
- Pan żartuje chyba sobie, niech Pan poczyta i zobaczy moją działalność - ripostował Piech, który nie wskazał jednak, gdzie szukać wspomnianych źródeł jego działalności.
Na te słowa zareagował również przewodniczący klubu radnych Chocianów 2023, Artur Wandycz, który nie omieszkał pogratulować Burmistrzowi i Przewodniczącemu Rady za ich inicjatywę.

- Pełen szacunek dla Pana Burmistrza i dla Pana, że ukłoniliście się w tym względzie. Widać Pan Piech dalej nie rozumie pewnych rzeczy, że trzeba działać, a nie tylko gadać. Nie tylko mówić, ale trzeba działać - uciął Artur Wandycz.
Tu radny Piech znowu zabrał głos bez zgody przewodniczącego Rady Miejskiej, aby powtórzyć swoją mantrę, że "trzeba poczytać" o jego zasługach. Całą wymianę zdań zakończyła Sekretarz Miasta i Gminy Chocianów, Patrycja Jugo, która nie tylko przypomniała radnemu, że posiada m.in. inicjatywę uchwałodawczą.

- Panie Radny, Pan Burmistrz ma wiele planów, o których nie informuje Państwa i pomysły dotyczące pomnika Chofum były już dużo wcześniej, zanim Pan wypowiedział to sławetne zdanie na sesji - poinformowała sekretarz Jugo. - Pragnę przypomnieć, ponieważ tak lubi Pan merytoryczne odpowiedzi, że mamy statut gminy, który mówi, że to Panu również przysługuje inicjatywa uchwałodawcza, paragraf 40, który mówi, ze każdy radny może przedstawić projekt uchwały i myślę, że nic nie stało na przeszkodzie, żeby Pan taki projekt przygotował i przedłożył pod obrady, jeśli uznaje się Pan za pomysłodawcę tej ważnej kwestii - dodała Jugo.
Jak sprawdziliśmy ostatni (i jak na razie prawdopodobnie jedyny) projekt uchwały podpisany przez radnego Piecha ostatni raz wpłynął do urzędu ponad 2 lata temu, 25 lutego 2019 roku. Projekt uchwały dotyczący pomnika nie wpłynął ani do Przewodniczącego Rady, ani do Burmistrza. To nie przeszkadzało jednak radnemu Piechowi podpisać się pod tym pomysłem.