Kolejny raz jesteśmy świadkami jak opozycja stara się na siłę zarzucić Burmistrzowi Tomaszowi Kulczyńskiemu wykonywanie działań na niekorzyść Gminy. Z naszych źródeł wynika, że Radni Rady Miejskiej Anna Pichała i Norbert Piotrowski, być może w porozumieniu, złożyli zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia przez zarządzających terenem zamkniętego składowiska odpadów.


Wykroczenie zdaniem Radnych opozycyjnych miało polegać na nieprawidłowym prowadzeniu prac rekultywacyjnych. Nasza redakcja dowiedziała się, że po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających przez policję jednoznacznie nie stwierdzono znamion wykroczenia i postępowanie umorzono.Przypominamy, że Gmina Chocianów na mocy uchwały Nr XII.75.2015 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 29 września 2015 r. przystąpiła do Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji. DPR to inicjatywa czternastu gmin Dolnego Śląska. Udziałowcami przedsięwzięcia są: Chocianów, Dobroszyce, Grębocice, Kłodzko, Malczyce, Mirsk, Oborniki Śląskie, Pęcław, Pieńsk, Strzelin, Twardogóra, Wądroże Wielkie, Wisznia Mała, Zawonia oraz Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej. Przedsięwzięcie od samego początku zakładało poddanie rekultywacji 16 składowisk (stanowiących własność Gmin Macierzystych), położonych na terenach cennych pod względem przyrodniczym i turystycznym.


Od samego początku pojawiały się opinie i przeinaczone fakty dotyczące sposobu przeprowadzania rekultywacji. Wiele osób starało się celowo wprowadzać mieszkańców Gminy w błąd chociażby twierdząc, że po podpisaniu uchwały powstanie wysypisko lub spalarnia. Zarzucano Burmistrzowi, że podjęte działania są niezgodne z przepisami. Czy takie poczynania ze strony Radnych Pichały i Piotrowskiego to kolejny krok, aby ugrać na tym politycznie?Czy opozycja zmieni swoje nastawienie i zacznie współpracować z Burmistrzem?