Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi akcję prewencyjną pod nazwą "Rola rolnika by upadku unikał". Jej celem jest zapobieganie wypadkom w gospodarstwach rolnych.

Ponad połowę wszystkich odnotowanych w KRUS wypadków stanowią upadki, do których najczęściej dochodzi w obrębie posesji rolnika. Najczęstszymi przyczynami upadków są  m.in. zły stan nawierzchni podwórzy, tj. grząskość, śliskość, zły stan ciągów komunikacyjnych, np. zaśnieżenie lub oblodzenie; używanie nieodpowiedniego obuwia; niedostosowanie drabin i podestów do pracy na wysokości; nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, a także bałagan w obejściu, pomieszczeniach gospodarczych i produkcyjnych.

- W celu zmniejszenia ryzyka upadku należy zachować porządek w obejściu, dbać o stan techniczny ciągów komunikacyjnych, tj. usuwać wszelkie przeszkody i nierówności terenu, wyrównać i w miarę możliwości utwardzić nawierzchnię podwórza, używać odpowiednich atestowanych drabin, w okresie zimowym na bieżąco oczyszczać trakty komunikacyjne i zabezpieczać powierzchnie, np. posypywać solą, piaskiem, w godzinach wieczornych stosować odpowiednie oświetlenie posesji, dostosować obuwie do panujących warunków atmosferycznych, np. przylegające do kostki, z protektorowaną podeszwą - wymienia Alicja Fic, specjalistka KRUS PT Polkowice.
Informacje o szkoleniach, konkursach i innych wydarzeniach organizowanych przez KRUS znajdują się na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce "wydarzenia prewencyjne" oraz w placówkach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
[KN]