8 listopada w chocianowskiej remizie strażackiej odbyło się spotkanie, które miało na celu poruszenie istotnych spraw, w tym tematy związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straż Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Chocianów.

- Naszym chocianowskim Strażakom serdecznie dziękuję za zaproszenie na rzeczową i merytoryczną rozmowę - mówi Tomasz Kulczyński.

- Wraz z Radnym Piotrem Wandyczem miałem przyjemność gościć dziś w naszej chocianowskiej remizie. Przyznam, że jestem dumny z Piotra jako Strażaka. Piotr dba o wszystkie jednostki straży z naszej gminy- dodaje burmistrz.

Podczas spotkania zostały poruszone istotne tematy związane z funkcjonowaniem jednostki oraz kwestie dotyczące bezpieczeństwa. Ponadto zostały omówione tematy doposażenia w niezbędny sprzęt służący przy akcjach ratowniczo-gaśniczych, którego niestety brakuje. Zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego PSP jednostki będące w KSRG ( Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy) powinny zostać doposażone.

W samej chocianowskiej jednostce pożarniczej to braki w postaci: aparatów ochrony dróg oddechowych, sprzętu służącego do łączności, sani lodowych, detektoru prądu przemiennego, zestawu hydraulicznego do wyważania drzwi oraz wiele innych.

- Nasze jednostki będą sukcesywnie doposażane zgodnie z tym, co obiecałem - czytamy na oficjalnym profilu Tomasza Kulczyńskiego.

Dla usprawnienia pracy strażaków i za sprawą pozyskanych środków z Samorządu Województwa Dolnośląskiego został zakupiony i tydzień temu przekazany nowy lekki wóz bojowy dla OSP Trzebnice. to kolejny krok, który ułatwi pracę służb oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w gminie Chocianów.