Dzisiaj rozpoczął się nabór ofert do przyszłorocznej edycji programu "Maluch+". W 2021 roku budżet na tworzenie nowych i dofinansowanie funkcjonowania już istniejących miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi wynosi 450 milionów złotych. Celem programu jest zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki.

W Polsce działa obecnie blisko sześć i pół tysiąca żłobków i klubów dziecięcych, które oferują niemal 192 tysiące miejsc opieki nad maluchami. To o około 100 tysięcy więcej niż jeszcze w 2015 roku. Obecnie opieką żłobkową otoczony jest średnio co czwarty maluch.

- Dzięki programowi rodzice mają możliwość łączenia wychowywania swoich pociech z obowiązkami zawodowymi. "Maluch+" to również wsparcie na rozwój infrastruktury, tak ważnej dla mieszkańców, ale też dla samorządów. Dajemy gminom szansę na rozwój, aby móc stać się miejscem bardziej atrakcyjnym dla młodych rodziców, którzy planują mieć w przyszłości potomstwo - twierdzi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. - Ten wzrost był możliwy właśnie dzięki większym środkom, jakie przeznaczamy na rozwój sieci żłobków i klubów dziecięcych. W 2018 roku zwiększyliśmy budżet programu do poziomu 450 mln złotych rocznie. To jeszcze większe wsparcie i szansa na to, że w Polsce powstanie jeszcze więcej żłobków i klubów dziecięcych – mówi minister Maląg.
W tegorocznej edycji programu powstanie niemal 20,5 tysiąca miejsc opieki, a blisko 90 tysięcy istniejących już miejsc otrzyma dofinansowanie do dalszego funkcjonowania. Najwięcej środków z programu otrzymają placówki z województwa mazowieckiego - na utworzenie 3,7 tysięcy nowych miejsc w placówkach dla dzieci do lat 3 oraz na dofinansowanie do dalszego funkcjonowania blisko 11 tysięcy miejsc planowane jest przyznanie wsparcia w wysokości 64 milionów złotych. Duże wsparcie przewidziano również dla placówek z województwa małopolskiego (50,5 mln zł na utworzenie 2,3 tys. nowych miejsc i dofinansowanie do funkcjonowania 13,5 tys.) oraz dolnośląskiego (blisko 48,8 mln zł na utworzenie prawie 2,3 tys. miejsc i dofinansowanie 8,8 tys. już istniejących).

- W programie "Maluch+" kładziemy mocny nacisk na to, aby przede wszystkim zapewnić dzieciom jak najbardziej profesjonalną opiekę i w jak najlepszych warunkach. Dlatego gorąco zachęcamy samorządy do tego, by składały swoje oferty w konkursie. Nam wszystkim powinno zależeć na tym, aby w Polsce powstało jak najwięcej instytucji opiekujących się naszymi dziećmi, ale też by dać szansę młodym rodzinom na wybór, czy opiekę nad dziećmi będą sprawowali w domu, czy będą korzystali z pomocy żłobków czy klubików, które powstają dzięki programowi "Maluch+" - podkreśla minister Marlena Maląg.
[KN]