Mieszkańcy wsi Brunów oraz części wsi Żabice z zadowoleniem przyjęli postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego.

Scalenie gruntów jest skomplikowanym i długotrwałym zabiegiem prawnym i technicznym. Celem jest stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie.

Istotnym elementem jest zaangażowanie mieszkańców Brunowa, którym wzajemne gratulacje składali kolejni inicjatorzy i wykonawcy pomysłu scalania: Franciszek Skibicki, były burmistrz Chocianowa, obecnie członek Zarządu Powiatu Polkowickiego, Tomasz Kulczyński, Burmistrz Chocianowa oraz Kamil Ciupak, Starosta Powiatu Polkowickiego.

Dzięki determinacji włodarzy i samych zainteresowanych istnieje możliwość pozyskania na ten cel środków zewnętrznych, m.in. refundacji kosztów z Unii Europejskiej w kwocie sięgającej nawet 10 milionów złotych.

Obszar scalania obejmuje:
- obręb Brunów, gmina Chocianów z wyłączeniem działek nr 507/326, 511/329, 512/325, 513/324, 515/328, 520/16, 521/15, 522/14, 523/10, 530/330, 531/330, 532, 534/264, 543/17, 551/13, 553, 554, 555,
- obręb Żabice, gmina Chocianów działki nr: 223, 224/1 , 227, 228, 229/1 , 229/2.

[KN]