Na czwartek, 10 czerwca na godzinę 9:00 zarządził obrady Rady Miejskiej w Chocianowie jej przewodniczący Janusz Ślipko. O czym istotnym będą debatować radni?

Ta sesja będzie szczególnie istotna. Na początku radni, jak co roku, zajmą się Raportem o stanie Gminy Chocianów za ubiegły rok, a potem podejmą decyzję w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tomaszowi Kulczyńskiemu votum zaufania.

Raport jest swoistym spojrzeniem na aktualną, wewnętrzną i zewnętrzną sytuację Gminy Chocianów. Zebrane informacje od pracowników merytorycznych Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie, jednostek organizacyjnych i instytucji są źródłem informacji o stanie naszej Gminy. Zmiany, jakie zachodzą w naszej Gminie corocznie, są efektem wytężonej pracy wielu osób. Mam nadzieję, że są one zauważane i doceniane przez naszych mieszkańców. To również zasługa pozyskanych środków zewnętrznych - przekazuje Burmistrz Tomasz Kulczyński. - Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Gminy Chocianów, do lektury dokumentu - dodaje włodarz Chocianowa.
Po tym głosowaniu przyjdzie czas na sprawozdanie z wykonania budżetu. Radni zapoznają się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinią i wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Chocianowa za 2020 rok oraz na temat sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Potem radni rozpatrzą, zatwierdzą i podejmą uchwałę w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, aby podjąć uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok. To jednak nie wszystko, bowiem przed rajcami także m.in. kwestia podjęcia uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.