Radni po raz kolejny spotkali się dzisiaj na sesji Rady Miejskiej w Chocianowie. Ze względów bezpieczeństwa sesja odbyła się zdalnie, a niektóre propozycje burmistrza spotkały się z nadzwyczajnym poparciem wszystkich obecnych na sesji radnych.

Za przyjęciem uchwał zaproponowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów Tomasza Kulczyńskiego dotyczących nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Chocianów pani Celinie Michalak, o czym pisaliśmy wczoraj w artykule "Jutro wybiorą honorową obywatel gminy" oraz postawienia pomnika w hołdzie Braci Górniczej, o czym pisaliśmy w artykule "Pomnik uhonoruje ciężką pracę" byli wszyscy uczestniczący w sesji radni.

Radni obecni na sesji zwykłą większością przyjęli także pozostałe zaplanowane uchwały. Wśród nich znalazły się m.in. nadanie Szkole Podstawowej w Chocianowie imienia "Odkrywców Polskiej Miedzi", zmiana regulaminu Chocianowskiego Parku Piastowskiego, przekazania Powiatowi Polkowickiemu dotacji na remont nawierzchni drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Chocianowiec i Raków, a także zmiana statutu Biblioteki Publicznej i połączenia jej z Regionalnym Centrum Kultury.

Będzie droga do Rakowa

Radni Miasta i Gminy Chocianów przekazali w formie pomocy finansowej Powiatowi Polkowickiemu 60 tysięcy złotych z przeznaczeniem na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1155D pomiędzy miejscowościami Chocianowiec i Raków, na odcinku od km 1+750 do km 2+400 o długości 650 metrów.

- Przekazanie środków jest odpowiedzią na potrzeby społeczne mieszkańców Rakowa oraz mojego wniosku w sprawie remontu tej drogi - komentuje radny Artur Wandycz - dziękuję pozostałym radnym w imieniu wszystkich mieszkańców Chocianowca i Rakowa, którzy skorzystają z tej ważnej inwestycji - dodaje radny.
Powiat Polkowicki zabezpieczył w budżecie środki w wysokości 65.000,00 zł, pozyskując na ten cel dotację celową z Województwa Dolnośląskiego w ramach Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Kolejny etap oszczędności

Radni podjęli dziś uchwałę intencyjną o połączeniu Biblioteki Publicznej i Regionalnego Centrum Kultury. Jest to kolejny etap walki ze skutkami kryzysu związanymi z epidemią koronawirusa. Zapowiedzi takich decyzji padały już od początku kwietnia, o czym pisaliśmy m.in. w artykule "Urzędnicy uspokajają: mamy plan, budżet Chocianowa bezpieczny". Uzasadnienie tej informacji wysłał także Burmistrz Kulczyński w liście do mieszkańców.

Propozycja połączenia instytucji gminnych, w tym Biblioteki Publicznej z Regionalnym Centrum Kultury pojawiła się już na początku kwietnia, kiedy wiadomo było, że epidemia koronawirusa może przynieść fatalne skutki nie tylko dla gospodarki światowej, lecz także dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Już wtedy Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów przedstawił kierunek Programu Naprawy Skutków Epidemii na lata 2020 - 2023.

Wszystkie zaplanowane oszczędności mają zasilić budżet, dzięki czemu możliwe będą kolejne inwestycje. O wszystkich z pewnością napiszemy na łamach naszego portalu.
[KN]