Od 1 czerwca Związek Gmin Zagłębia Miedziowego zmieni ceny za wywóz odpadów. Konieczne będzie złożenie deklaracji, a dzięki możliwości doboru odpowiedniej metody naliczania opłat mniej niż dotychczas zapłacą małe gospodarstwa. Sprawdzamy kto i ile faktycznie zapłaci za śmieci.

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego o zbliżających się zmianach informuje na jednym z popularnych portali społecznościowych. Jak czytamy na profilu związku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców (rodzinom: jednoosobowym i dwuosobowym) od 1 czerwca 2020 r. zmianie ulega metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

"Mniej niż dotychczas zapłacą mieszkańcy w gospodarstwach domowych jedno i dwuosobowych"
- Od tego dnia na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego będą obowiązywały dwie metody naliczania opłaty: od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość w wysokości 32 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, od gospodarstwa domowego w wysokości 94 zł za każde gospodarstwo domowe - informują pracownicy Związku Gmin Zagłębia Miedziowego - przy czym metodę tę stosuje się dla gospodarstw domowych składających się z trzech lub więcej osób zamieszkujących w jednym lokalu mieszkalnym - zaznaczają.

"Jednocześnie wprowadzone zostanie zwolnienie z części opłaty dla mieszkańców, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku"
Oznacza to, że mniej niż dotychczas zapłacą mieszkańcy w gospodarstwach domowych jedno i dwuosobowych. Dotychczas gospodarstwa jednoosobowe płaciły za wywóz śmieci 33 złote, od 1 czerwca będzie to 32 złote, natomiast gospodarstwa dwuosobowe płaciły 66 złotych, po zmianach będzie to 64 złote. Według pierwszej metody obliczania opłaty za wywóz śmieci "od mieszkańca" opłaca się składać deklaracje właśnie tym gospodarstwom, w których mieszka do dwóch osób. Gdyby z tego rozwiązania skorzystała rodzina 3-osobowa musiałaby zapłacić za śmieci 96 złotych, a rodzina 4-osobowa nawet 128 złotych dlatego Związek Gmin wprowadził drugą metodę naliczania opłat "od gospodarstwa". Według niej każde gospodarstwo, bez względu na liczbę mieszkających tam osób, zapłaci 94 złote.

"Zmiana metody naliczania opłaty wymaga złożenia deklaracji na nowym druku"
- Jednocześnie wprowadzone zostanie zwolnienie z części opłaty dla mieszkańców, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku - czytamy w komunikacie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego - zwolnienie dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej. Kwota zwolnienia będzie wynosić: 1 zł za każdą osobę przy wyborze metody "od mieszkańca", 4 zł od gospodarstwa domowego przy wyborze metody "od gospodarstwa domowego".

Zmiana metody naliczania opłaty wymaga złożenia deklaracji na nowym druku. Druk deklaracji wraz z objaśnieniami, jak należy ją wypełnić zostanie dostarczony w najbliższych dniach do skrzynek pocztowych wszystkich właścicieli nieruchomości jednorodzinnych zamieszkanych. Za mieszkańców budynków z wieloma lokalami i lokali komunalnych, deklarację składa zarządca budynku: spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i zakłady komunalne. Zmianie nie ulegnie termin regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami, które należy wpłacać na dotychczasowy indywidualny rachunek, do 15 dnia miesiąca za dany miesiąc.

Poniżej prezentujemy film instruktażowy Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, z którego dowiemy się jak wypełnić deklarację.   
[KN]