Od dzisiaj "liczymy się dla Polski" - wystartował Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Spisać możemy się samodzielnie na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego lub ze wsparciem opiekuna spisowego w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów.  

W ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań są zbierane takie dane, jak charakterystyka demograficzna osób, ich aktywność ekonomiczna, poziom wykształcenia, niepełnosprawność, migracje wewnętrzne i zagraniczne, charakterystyka etniczno-kulturowa, gospodarstwa domowe i rodziny, stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych.

Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować "ilu nas jest", "kim jesteśmy" i "jak żyjemy". Spisy powszechne obejmują całą populację ludności i mieszkań. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli - czytamy w materiałach prasowych GUS. - Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych - czytamy.
Powszechny spis ludności powinien spełniać trzy warunki: powszechności (musi obejmować całą ludność), jednoczesności (musi być przeprowadzony w określonym czasie) oraz imienności (każda osoba ma zostać spisana z imienia i nazwiska). Dodatkowo w Polsce stosuje się zasady periodyczności (spisy odbywają się według zaleceń ONZ co 10 lat) oraz bezpośredniości (odpowiedzi na pytania spisowe udziela bezpośrednio osoba spisywana, w wyjątkowych sytuacjach jej najbliżsi domownicy).

- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) jest przeprowadzany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku, według stanu na dzień 31 marca 2021 roku, godzinę 24:00 - informuje Główny Urząd Statystyczny. - W związku z pandemią COVID-19, obecnie procedowana jest druga nowelizacja ustawy o spisie powszechnym, według której termin spisu zostanie wydłużony o trzy miesiące i przeprowadzany będzie w terminie od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku, według stanu na dzień 31 marca 2021 roku, godzinę 24:00.
Dane od osób fizycznych objętych spisem powszechnym są zbierane metodą spisu internetowego. Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany samodzielnie przeprowadzić spis, polegający na weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu danych o respondencie, zamieszczonych w formularzu spisowym.

- Metoda samospisu internetowego w pełni zapewnia swobodę przekazywania informacji, szczególnie w zakresie pytań wrażliwych dotyczących np. niepełnosprawności, deklarowania przynależności do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, związków niesformalizowanych - informuje GUS. - W szczególnie uzasadnionych przypadkach kiedy osoba objęta spisem powszechnym nie może dopełnić obowiązku samospisu przez Internet (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność, brak dostępu do Internetu), dane są zbierane metodami wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza telefonicznego, który wprowadza dane uzyskane od respondenta do formularza spisowego, albo wywiadu bezpośredniego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu - dodają pracownicy Głównego Urzędu Statystycznego.
Osoby, które nie posiadają możliwości wypełnienia formularza we własnym zakresie mogą skorzystać z przygotowanego stanowiska do wykonania samospisu w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów w pokoju nr 4a. Wyznaczeni pracownicy w razie potrzeby zapewnią pomoc przy dokonaniu czynności spisowych. Stanowisko dostępne jest od dzisiaj, a czynne będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.