Jak informuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie "Społeczna lodówka" jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, zaś we wtorki od godziny 8:00 do 16:00. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szczególne zasady bezpieczeństwa obowiązują jej użytkowników.

Chocianowski OPS apeluje do wszystkich darczyńców i osób korzystających ze "Społecznej lodówki" o zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa. Ze względu na obostrzenia sanitarne wywołane przez COVID-19 wprowadzone zostały dodatkowe środki ostrożności. Przy wejściu umieszczony został płyn do dezynfekcji, a każda osoba wchodząca do "Społecznej lodówki" zobowiązana jest zdezynfekować ręce. Odzież należy przeglądać w jednorazowych rękawiczkach, a w pomieszczeniu powinna przebywać tylko jedna osoba.

Można także korzystać z figur szachowych. Podczas gry należy jednak zachować 1,5 metra odstępu pomiędzy uczestnikami gry.
[KN]