Nieuchronnie zbliża się druga rocznica objęcia przez Tomasza Kulczyńskiego stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów. Z tej okazji postanowiliśmy zweryfikować na jakim etapie realizacji są złożone przez Kulczyńskiego obietnice wyborcze z 2018 roku. Całą serię zaczęliśmy od pierwszej obietnicy, czyli „bezpłatnej komunikacji pasażerskiej w mieście i każdej wsi”. W ubiegłym tygodniu podsumowaliśmy obietnicę „działki budowlane za 50% ceny dla rodziny 500+”, a dzisiaj zapraszamy na trzecią część naszej nowej serii.

LIKWIDACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości dokonane przez osoby fizyczne w skali całej gminy za rok 2019 wyniosły ponad (dokładnie o 4 złote więcej) milion 887 tysięcy złotych. W przeciwieństwie do innych samorządów, w których ten podatek również funkcjonuje, w naszej gminie ta danina nie uległa zwiększeniu.

Dlaczego inne samorządy zwiększają stawki podatku od nieruchomości dla osób fizycznych? Przede wszystkim przez niższe wpływy z innych podatków. Taka sytuacja jest podyktowana epidemią koronawirusa, która wybuchła w marcu tego roku. Od tamtego czasu realne wpływy z podatków drastycznie spadły w wielu gminach. Problem dotyczy jednak nie tylko tych turystycznych, bowiem sytuacja jest wyjątkowo trudna dla przedsiębiorców z wielu branż. Ucierpiało nie tylko hotelarstwo, restauracje i biura podróży, ale także małe firmy usługowe, często jednoosobowe działalności gospodarcze, jak fryzjerzy, kosmetyczki, studia tatuażu, sklepy odzieżowe, tekstylne i księgarnie, a to właśnie ci przedsiębiorcy z naszej gminy składają się na wspólny budżet.

- Przede wszystkim kadencja burmistrza trwa pięć lat, a nie dwa – przypomina Krystian Wan, rzecznik prasowy Urzędu Miasta i Gminy Chocianów. - Inne samorządy w tym czasie podnosiły i waloryzowały podatek od nieruchomości, a my go nie podnieśliśmy, pomimo że uzasadnieniem dla takich decyzji wszędzie był m.in. koronawirus, który pustoszy nie tylko ludzkie zdrowie, ale także budżety samorządów – opowiada Wan. - Mamy plan jak skutecznie zlikwidować podatek od nieruchomości dla osób fizycznych, ale do tego potrzebujemy skutecznej reorganizacji systemu edukacji – dodaje urzędnik.
Przypomnijmy, że zgodnie z „Programem Naprawy Skutków Epidemii 2020-2023” przygotowanym w odpowiedzi na nadciągającą epidemię koronawirusa i zaproponowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów Tomasza Kulczyńskiego w na przełomie marca i kwietnia tego roku, reorganizacja systemu edukacji na terenie naszej gminy może przynieść około 2 miliony złotych oszczędności. Ta kwota jest bardzo zbliżona właśnie do osiągniętych w ubiegłym roku dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości.

Aby przekonać się czy tę obietnicę wyborczą Tomaszowi Kulczyńskiemu uda się zrealizować będziemy śledzić kolejne podejmowane decyzje w tym zakresie. Czas na realizację ma przecież do końca kadencji. Jak jest z pozostałymi obietnicami? O tym już niebawem!

Sprawdzamy obietnice wyborcze Kulczyńskiego!
Na ulotce wyborczej Tomasza Kulczyńskiego w 2018 roku znalazło się także dementi wyborczych plotek podsycanych przez politycznych oponentów. Także te punkty wymagają weryfikacji, dlatego sprawdzamy:

1. NIE PRZYNALEŻĘ do żadnej partii politycznej i nigdy nie przynależałem.
PRAWDA. W tym zakresie nic się nie zmieniło. Tomasz Kulczyński pozostaje bezpartyjny.

2. NIE MAM zamiaru likwidować żadnej ze szkół w Mieście ani w Gminie.
PRAWDA. Aktualnie trwają prace nad reorganizacją systemu edukacji w naszej gminie, jednak żadna ze szkół nie zostanie zlikwidowana.

3. Moją intencją NIE JEST ODERWANIE MiG Chocianów od Powiatu Polkowickiego.
PRAWDA. Od początku tej kadencji ani z Urzędu Miasta i Gminy Chocianów ani z Rady Miejskiej nie wyszła żadna propozycja "oderwania" naszej gminy od Powiatu Polkowickiego.

4. NIE MAM zamiaru zwalniać ludzi z pracy ani zatrudniać ludzi z innych miast.
PRAWDA. Wszyscy urzędnicy pracujący w chocianowskim magistracie zatrudnieni zostali zgodnie z zasadami Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458). Oznacza to, że wyłonieni byli w drodze konkursów, które mogą opierać się wyłącznie o kompetencje przyszłego pracownika, a nie o ksenofobiczne argumenty pochodzenia czy miejsca zamieszkania.

5. PODATKI NIE WZROSNĄ po wprowadzeniu darmowej komunikacji.
PRAWDA. Podatki lokalne w tej kadencji nie wzrosły.

6. NIE MAM zamiaru kandydować do sejmu po wygranych wyborach na urząd Burmistrza.
PRAWDA. Tomasz Kulczyński od czasu wyboru na urząd Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów nie kandydował w wyborach do Sejmu RP.

JUŻ ZA TYDZIEŃ ROZLICZYMY TOMASZA KULCZYŃSKIEGO Z KOLEJNEJ OBIETNICY!
[KN]