Dokładnie dzisiaj przypada druga rocznica objęcia przez Tomasza Kulczyńskiego stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów. Z tej okazji postanowiliśmy zweryfikować na jakim etapie realizacji są złożone przez Kulczyńskiego obietnice wyborcze z 2018 roku. Wśród nich były: bezpłatna komunikacja, działki budowlane za 50% ceny, podatek od nieruchomości, kanalizacja i wodociągowanie gminy, darmowy Internet bezprzewodowy, żłobki i opieka medyczna oraz pozyskiwanie funduszy krajowych i unijnych.

ŻŁOBKI, PUNKTY APTECZNE, OPIEKA MEDYCZNA W SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA
Od stycznia tego roku w Chocianowie działa Serduszkolandia, bo tak nazywa się nowy żłobek, w którym opiekę znalazło ponad 20 dzieci. Placówka realizuje łącznie ponad 10 bloków tematycznych, w tym także zajęcia z elementami psychomotoryki i wczesnego wspomagania dzieci, kinezjologię z elementami zabawy terapeutycznej, czyli gimnastykę mózgu metodą Paula Dennisona, zajęcia artystyczne połączone z sensoplastyką, zajęcia promujące zdrowie i zdrowy tryb życia, zajęcia rozwojowe i edukacyjne, zabawy z językiem angielskim, logopedię, miesięczne bilanse dzieci (badanie wzrostu, wagi i ogólnego rozwoju) oraz rehabilitację indywidualną.

- Żłobek wrócił do Chocianowa i rodzice najmłodszych pociech mogą spokojnie pójść w tym czasie do pracy - komentuje Krystian Wan, rzecznik prasowy chocianowskiego magistratu. - Ta dość rozbudowana obietnica wyborcza też w większości już jest przez nas zrealizowana, choć niestety ze względu na zmiany przepisów przez Sejm, samorządy nie mogą obecnie otwierać punktów aptecznych - dodaje Wan.
Faktycznie, o ile wcześniej aptekę mógł otworzyć niemal każdy, tak w związku ze zmianą przepisów taką możliwość posiadają jedynie farmaceuci z odpowiednim stażem pracy w aptece. Oznacza to, że samorządy nie mogą już prowadzić takiej działalności.

- W zamian za to Burmistrz Tomasz Kulczyński postawił na opiekę medyczną, o czym świadczy duża inwestycja w zdrowie mieszkańców większości obszarów wiejskich gminy Chocianów. Budujemy nową przychodnię medyczną w Trzebnicach - przypomina Wan.
Budowa ma na celu zapewnienie opieki medycznej mieszkańcom nie tylko Trzebnic, ale również okolicznych miejscowości, jak Ogrodzisko, Żabice, Brunów i Chocianowiec. Bliżej niż do Chocianowa do przychodni w Trzebnicach będzie miała także część mieszkańcy Szklar Dolnych. W tym miejscu znajdować się będą gabinety: internistyczny, położnej i pielęgniarki środowiskowej, zabiegowy, stomatologiczny, szczepień i dzieci zdrowych, a także rejestracja, pomieszczenia pomocnicze oraz kotłownia.

Co tydzień na naszym portalu publikujemy nowe zdjęcia (ostatnią galerię zdjęć znajdziecie w artykule: "Zmiany widać gołym okiem") z tej inwestycji, które stanowią najlepszy dowód na to, że i tę obietnicę wyborczą Tomaszowi Kulczyńskiemu uda się zrealizować przed końcem pierwszej kadencji. Jak jest z pozostałymi obietnicami?

POZYSKIWANIE I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH ORAZ KRAJOWYCH
W ciągu ostatnich dwóch lat nasza gmina może poszczycić się prawdziwym strumieniem pieniędzy, które płyną z różnych źródeł. Łącznie, od grudnia 2018 roku Chocianów pozyskał już wiele milionów złotych na inwestycje.

- Świetna współpraca Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego z samorządowcami z regionu i województwa pozwala nam nie tylko ubiegać się o finansowanie zewnętrzne naszych inwestycji, ale także pozyskiwać te dotacje - zauważa Krystian Wan, rzecznik prasowy Urzędu Miasta i Gminy Chocianów. - Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat ściągnęliśmy do Chocianowa kwotę ponad 6 milionów złotych. Na kolejne lata otwiera się przed nami nowa perspektywa na pozyskiwanie środków - podsumowuje Wan.
W ramach dotacji zewnętrznych można sfinansować m.in. wymiany starych pieców (pozyskana kwota to około 4 miliony złotych), budowy placów zabaw, siłownia zewnętrzna, hot-spoty Wi-Firemonty ulic i dróg w gminie. W planach są kolejne inwestycje finansowane w naszej gminie ze źródeł zewnętrznych. Dobrym przykładem będzie tu np. modernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie na kwotę 6 milionów złotych.

Warto zauważyć, że już od 2021 roku startuje nowy budżet unijny, także i tę obietnicę wyborczą Tomasz Kulczyński będzie realizował przez cały czas swojego urzędowania na fotelu Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów.

Sprawdzamy obietnice wyborcze Kulczyńskiego!
Na ulotce wyborczej Tomasza Kulczyńskiego w 2018 roku znalazło się także dementi wyborczych plotek podsycanych przez politycznych oponentów. Także te punkty wymagają weryfikacji, dlatego sprawdzamy:

1. NIE PRZYNALEŻĘ do żadnej partii politycznej i nigdy nie przynależałem.
PRAWDA. W tym zakresie nic się nie zmieniło. Tomasz Kulczyński pozostaje bezpartyjny.

2. NIE MAM zamiaru likwidować żadnej ze szkół w Mieście ani w Gminie.
PRAWDA. Aktualnie trwają prace nad reorganizacją systemu edukacji w naszej gminie, jednak żadna ze szkół nie zostanie zlikwidowana.

3. Moją intencją NIE JEST ODERWANIE MiG Chocianów od Powiatu Polkowickiego.
PRAWDA. Od początku tej kadencji ani z Urzędu Miasta i Gminy Chocianów ani z Rady Miejskiej nie wyszła żadna propozycja "oderwania" naszej gminy od Powiatu Polkowickiego.

4. NIE MAM zamiaru zwalniać ludzi z pracy ani zatrudniać ludzi z innych miast.
PRAWDA. Wszyscy urzędnicy pracujący w chocianowskim magistracie zatrudnieni zostali zgodnie z zasadami Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458). Oznacza to, że wyłonieni byli w drodze konkursów, które mogą opierać się wyłącznie o kompetencje przyszłego pracownika, a nie o ksenofobiczne argumenty pochodzenia czy miejsca zamieszkania.

5. PODATKI NIE WZROSNĄ po wprowadzeniu darmowej komunikacji.
PRAWDA. Podatki lokalne w tej kadencji nie wzrosły.

6. NIE MAM zamiaru kandydować do sejmu po wygranych wyborach na urząd Burmistrza.
PRAWDA. Tomasz Kulczyński od czasu wyboru na urząd Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów nie kandydował w wyborach do Sejmu RP.

JUŻ ZA TYDZIEŃ ROZLICZYMY TOMASZA KULCZYŃSKIEGO Z KOLEJNEJ OBIETNICY!
[KN]