Brunów i Żabice to miejscowości, których mieszkańcy muszą wziąć udział w zebraniu zwołanym przez Starostę Powiatu Polkowickiego. Chodzi o uchwalenie zasad scalania gruntów, dlatego bardzo ważna jest obecność zainteresowanych osób.

Przypomnijmy, że to spotkanie miało się odbyć w ubiegłym miesiącu, dokładnie 26 sierpnia, jednak wówczas nie dopisała frekwencja, dlatego Starosta Polkowicki postanowił zorganizować je ponownie. O tym spotkaniu informowaliśmy w artykule: "W Brunowie podejmą uchwałę o scalaniu gruntów". Niestety wymagana liczba osób nie pojawiła się na nim, dlatego teraz konieczne jest zwołanie kolejnego zebrania.

Uczestnicy scalania, czyli właściciele bądź użytkownicy gruntów położonych na obszarze scalania, mogą uczestniczyć w zebraniu osobiście lub przez pełnomocnika. Cała treść ogłoszenia (zdjęcie poniżej) dostępna jest na portalu Powiatu Polkowickiego, w Biuletynie Informacji Publicznej, a także została wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Chocianów, Starostwa Polkowickiego w Polkowicach oraz w Brunowie i Żabicach.
[KN]