Wspólny toast i odśpiewanie sto lat, składanie życzeń, rozmowy i wspomnienia, tak podczas dzisiejszego spotkania zaproszeni goście i Członkowie Stowarzyszenia świętowali Jubileusz XX-lecia istnienia Chocianowskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym Specjalnej Troski.


Był to wyjątkowy czas na którym nie zabrakło wspomnień, radości i łez wzruszenia. Podczas spotkania zaproszeni goście mieli okazję wyrazić swoją serdeczność i uznanie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Burmistrz Tomasz Kulczyński wraz z małżonką Katarzyną Kulczyńską, Franciszek Skibicki Członek Zarządu Powiatu Polkowickiego, Beata Rolska założycielka Stowarzyszenia, Julita Sambor Dyrektor RCK, a także ks. Proboszcz Stanisław Łobodziec.

Spotkanie rozpoczęło się od słów Prezes Stowarzyszenia Anny Jabłońskiej, która powitała zaproszonych gości oraz minutą ciszy i zapaleniem symbolicznego znicza wspomniała tych, którzy odeszli, a należeli do Stowarzyszenia.

Kolejno zaproszeni goście mieli okazję wyrazić swoją wdzięczność za dzielność Stowarzyszenia oraz padały deklaracje, które pozwolą Stowarzyszeniu podejmować dalsze działania.

- Tego nie da się słowami opisać i powiedzieć ile Państwo zrobili dla tych ludzi. Cisną się tu słowa naszego wielkiego Papieża Jana Pawła II ,,Każdy człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi'' i te słowa kieruje do tych osób, które cały czas działały i działają względem osób potrzebujących. Bardzo się cieszę, że docenia to również burmistrz, wspiera to, i to jest bardzo ważne dla naszych mieszkańców- mówił podczas spotkania Franciszek Skibicki.

- Tak jak powiedział Pan Franciszek, Stowarzyszenie działa i rozwija się prężnie. Moją rolą będzie to, aby Państwu pomagać i dalej wspierać. Powiem dlaczego, bo jesteście jednym z niewielu Stowarzyszeń, które cechuje się miłością do bliźniego, wsparciem, dobrocią, krzewieniem zrozumienia, tolerancji i rozwija wszystkie te wartości które nosimy w sercu. Traktuję to jako swoją misję, a nie jako obowiązek - mówił Tomasz Kulczyński.

Po oficjalnym otwarciu spotkania, uczestnicy przy dźwiękach instrumentów i śpiewu Zespołu Folklorystycznego ECHO z Chocianowca zjedli gorący obiad oraz mieli okazję do rozmowy i zabawy, której również nie zabrakło.

Około godziny 15:00 na salę wjechał wielki pięknie przystrojony tort wraz z symbolicznymi lampkami szampana, by wznieść toastu za XX-letni Jubileusz działalności Stowarzyszenia.

Na sali znajdowała się wystawa prac rękodzielniczych i plastycznych wykonanych przez członków Stowarzyszenia, którzy chętnie podzielili się tym, co na zajęciach w Regionalnym Centrum Kultury czy Bibliotece Publicznej w Chocianowie w ostatnim czasie wykonali.

Wieloletnim Prezesem i założycielem Stowarzyszenia, była Maria Jasińska-Cepin, której wiele Stowarzyszenie zawdzięcza. Niestety z przyczyn rodzinnych nie mogła tego dnia świętować jubileuszu.