Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie zaprasza wszystkich chętnych do nabycia zabudowanej nieruchomości gruntowej w centrum Chocianowa. Chodzi o działkę położoną pomiędzy ulicami Dominialną a Zamkową, na której nabywca znajdzie pomieszczenie gospodarcze oraz wiatę na maszyny rolnicze i wiatę magazynową. Jaka cena?

O tej lokalizacji pisaliśmy w naszym artykule: "Także ten budynek wrócił do majątku gminy", w którym zauważyliśmy, że dzięki wytężonej pracy radców prawnych Gmina nie zapłaciła za ten powrót ani złotówki.

Podejmiemy działania zmierzające do jak najbardziej efektywnego wykorzystania pozyskanego terenu i nieruchomości - zaznaczył wówczas w swoim wpisie w mediach społecznościowych Burmistrz Tomasz Kulczyński.
Cały wpis znajdziecie na stronie: https://www.facebook.com/BurmistrzChocianowa/posts/319063063564379.

Czas na zysk dla gminy

Przedmiotowa działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej z ul. Dominialnej, nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkami: warsztatowo-magazynowo-biurowym nr 458 – parterowym, z poddaszem (brak dostępu do pomieszczeń poddasza, bez podpiwniczenia, fundamenty kamienno – ceglane, ściany wewnętrzne murowane, konstrukcja dachu drewniana z pokryciem papą, brak rynien spustowych, stolarka okienna drewniana oraz jej brak, stolarka drzwiowa drewniana i stalowa, posadzki ceglane, cementowe z płytek), pow. użytkowa 792,70 m²; pomieszczeniem gospodarczym nr 460 – pomieszczenie o konstrukcji murowanej usytuowane przy ścianie bocznej budynku warsztatowo-magazynowo-biurowego pow. zabudowy 14,97 m²; wiatą na maszyny rolnicze nr 459 – obiektem parterowym, ściany zewnętrzne murowane, konstrukcja dachu drewniana oparta na szynie stalowej pokryta eternitem, brak rynien i rur spustowych, posadzka cementowa, brak części dachu, pow. użytkowa 100,40 m² oraz wiatą magazynową – obiektem parterowym z jednym pomieszczeniem murowanym ze wszystkich stron, trzy ściany zewnętrzne murowane, konstrukcja dachu drewniana pokryta papą, brak rynien i rur spustowych, posadzka cementowa oraz klepisko pow. użytkowa 173,40 m².

Nieruchomość znajduje się w otoczeniu gruntów zabudowanych i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, posiada dobre walory lokalizacyjne, oraz możliwość uzbrojenia w sieć energetyczną wodociągową, kanalizacyjną i gazową, dostępność komunikacyjna przeciętna, infrastruktura techniczna przeciętna - czytamy w ogłoszeniu. - CENA WYWOŁAWCZA za sprzedaż przedmiotowej nieruchomości wynosi: 306 204,00 PLN (trzysta sześć tysięcy dwieście cztery złote), w tym wartość gruntu 164 143,00 zł, wartość budynków 142 061,00 zł, sprzedaż jest zwolniona z VAT, przy postąpieniu nie mniejszym niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych - dowiadujemy się.
Przetarg odbędzie się w piątek, 27 maja o godzinie 9:00 w sali nr 4a chocianowskiego Ratusza. Mogą w nim uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą w PLN na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 73 1020 5226 0000 6702 0706 0603 w PKO BP Oddział 1 we Wrocławiu do poniedziałku 23 maja (włącznie) wadium w kwocie 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy jak wyżej. Przy wpłacie wadium należy podać nr działki.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowych przetargów udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Utrzymania w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, pokój nr 13, tel. 76 8185 020 wew. 119, a w zakresie zapisów planu zagospodarowania pokój nr 12 tel. wew. 127 - informują urzędnicy.