Decyzja podatkowa może być teraz wysyłana bez odręcznego podpisu pracownika Urzędu Miasta i Gminy. Nie zmieni to obowiązku, jaki taka decyzja nakłada na właściciela nieruchomości lub gruntu. W przeciwieństwie do innych gmin u nas podatek od nieruchomości pozostaje na tym samym, niskim jak 4 lata temu poziomie.

Od 2023 roku decyzje ustalające podatek od nieruchomości, podatek rolny lub podatek leśny, w tym łączne zobowiązanie pieniężne, doręczone lub wysyłane do podatników, zamiast odręcznego podpisu będą zawierały nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.

- Decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzona z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania - czytamy w art. 210 § 1a. Ordynacji podatkowej.
Decyzje podatkowe opatrzone powyżej opisanym nadrukiem mają taki sam walor ważności, jak decyzje podpisywane dotychczas odręcznie i posiadają wszystkie wymagane prawem elementy.

- W decyzjach znajdą Państwo kwotę podatku, terminy jego płatności oraz indywidualny numer rachunku bankowego. Obsługa klienta w sprawach podatków możliwa bezpośrednio w pokoju nr 16 (1 piętro) Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub telefoniczna, również w godzinach od 7:30 do 15:30 w dni robocze, na numery telefonów 76-818-50-41, 76-818-50-20, 76-818-40-50, 76-818-42-16, 76-818-51-38, 76-818-50-03, wewnętrzny 123 i 1231 - uszczegóławia Krystian Wan, rzecznik prasowy chocianowskiego magistratu.
Warto podkreślić, że możliwa najwyższa granica kwoty podatku od nieruchomości rośnie co roku, jednak w przeciwieństwie do innych samorządów, które korzystają z możliwości podniesienia podatków swoim mieszkańcom, gmina Chocianów już od ponad czterech lat utrzymuje stawkę 0,77zł za mkw. Co istotne, obowiązkowej do zapłaty kwoty podatku od nieruchomości - w przeciwieństwie do podatku dochodowego - nie trzeba obliczać samemu. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przekazuje ten obowiązek na gminy, które muszą dostarczyć właścicielom nieruchomości stosowną decyzję. Od tego roku decyzja taka nie będzie musiała zawierać odręcznego podpisu urzędnika.