W najbliższą sobotę, 11 maja rusza kolejna, piąta już edycja spotkań "Trenuj z wojskiem". Potrwa do 13 lipca br. Koordynatorem projektu jest Ministerstwo Obrony Narodowej, zaś organizatorami szkoleń są jednostki wojskowe.

Plan szkolenia zakłada nabycie podstawowych umiejętności związanych z posługiwaniem się bronią, strzelaniem na trenażerze, podstawami tzw. survivalu, zachowaniem się podczas alarmów, walką wręcz oraz rzutem granatu. Dodatkowo edycja zostanie wzbogacona treściami z pogranicza obrony cywilnej, ochrony ludności oraz zarządzania kryzysowego. Podczas zajęć uczestnicy otrzymają bezpłatne wyżywienie oraz zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Uczestnikami zajęć mogą być osoby w przedziale wiekowym od 15 do 65 roku życia (osoby poniżej 18 lat – wymagana zgoda rodzica/opiekuna prawnego), posiadające wyłączne obywatelstwo polskie oraz niebędące obywatelami innego kraju, bez poważnych problemów zdrowotnych (uczestnicy składają własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia). Liczba miejsc dla ochotników jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem - informuje porucznik Bartosz Maliński, szef Sekcji Promocji Wydziału Rekrutacji i Promocji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Głogowie.
Zgłoszenia (imię, nazwisko, wiek, nr tel. i adres poczty elektronicznej) przyjmowane są do godz. 13:00 dnia poprzedzającego szkolenie w jednostce wojskowej. Decyduje kolejność zgłoszeń. Istnieje co prawda możliwość wpisania się na listę rezerwową, jednak bez gwarancji uczestnictwa. Każdy uczestnik zajęć jest objęty ubezpieczeniem - jego koszt pokrywa organizator. Każdy uczestnik otrzymuje racje żywnościowe oraz poczęstunek przewidziane przez organizatora. W trakcie zajęć organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne. Zajęcia odbywają się na terenie wybranych jednostek wojskowych w soboty w godzinach 8.00 - 16.00. Szczegółów dotyczących spotkania, które zaplanowane zostało na najbliższą sobotę, 11 maja we Wrocławiu udzieli p. Małgorzata Dobies z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu pod nr tel. 261-658-185 lub pod adresem e-mail: trenujzwojskiem@awl.edu.pl.