Nasi Czytelnicy przyłapali fachowców pracujących przy studzienkach na ulicy Głogowskiej (zdjęcia poniżej) i zapytali nas z czym związane są te prace. Odpowiedzi na te pytania postanowiliśmy poszukać w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów. Okazało się, że prace związane są z budową miejskiego monitoringu i systemu Wi-Fi.

Przypomnijmy, że w 2018 roku Burmistrz Tomasz Kulczyński obiecał darmowy Internet bezprzewodowy, a już po wygranych wyborach rozszerzył tę obietnicę o system monitoringu miejskiego. Dlatego Gmina Chocianów w sierpniu tego roku zawarła umowę na wdrożenie szeregu nowoczesnych rozwiązań znanych jako "Smart City". Przetarg na zadanie poprawiające życie i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy wygrał ogólnopolski operator sieci komórkowej T-mobile.

- Dla Burmistrza Kulczyńskiego bezpieczeństwo mieszkańców gminy jest priorytetem, dlatego stawiamy na sukcesywne budowanie sieci monitoringu w całej gminie. System w trybie rzeczywistym wykrywać będzie zdarzenia niepożądane i pozwoli na natychmiastową reakcję odpowiednich służb w mieście - opisuje Ewa Kałuzińska, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów. - Kolejnym elementem SMART CITY jest instalacja systemu miejskiego Wi-Fi, który zostanie zainstalowany w najważniejszych punktach miasta poprawiając w ten sposób dostęp do zasobów Internetu - podsumowuje Kałuzińska.
O tej inicjatywie pisaliśmy już niejednokrotnie w naszych doniesieniach prasowych: "Chocianów będzie »smart«", "Darmowe punkty HotSpot w Chocianowie" oraz "Monitoring wkrótce stanie się faktem". Pierwszy etap tego projektu zakłada instalację systemu kamer miejskiego monitoringu. Podpisana w sierpniu umowa to efekt przetargu oraz wielomiesięcznych rozmów, spotkań i konsultacji. "Smart City" dla Chocianowa jest projektem długofalowym, rozłożonym na etapy, z którym miasto wiąże wielkie nadzieje na rozwój. To odpowiedź na potrzeby mieszkańców postulujących o skuteczny monitoring i poprawę bezpieczeństwa w mieście.

- Wdrażany przez T-Mobile system wideo detekcji oraz wideo analizy obrazu jest oparty o najnowocześniejsze algorytmy behawioralne oraz elementy sztucznej inteligencji. Partnerem T-Mobile w projekcie dla miasta i gminy Chocianów jest firma SOPHUS realizująca projekty wideo monitoringu oraz firma ACO Solutions odpowiadająca za dostawę sprzętu do realizacji miejskiego Wi-Fi - dodaje naczelnik Kałuzińska.
Warto nadmienić, że T-Mobile intensywnie rozbudowuje swoje stacje bazowe o standard przesyłu danych Narrowband-IoT, przeznaczony do budowy rozwiązań inteligentnych miast oraz Internetu Rzeczy. Z końcem kwietnia br. zasięg sieci NB-IoT operatora objął już 94% obszaru Polski.
[KN]