Dzięki współpracy Urzędu Miasta i Gminy Chocianów z samorządem Województwa Dolnośląskiego udało się kupić lekki wóz bojowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebnicach.

Dzięki porozumieniu zawartym przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego oba samorządy podjęły decyzję o zakupie nowego, lekkiego wozu bojowego dla OSP w Trzebnicach. Zarówno Marszałek Cezary Przybylski, jak i Burmistrz Tomasz Kulczyński przeznaczyli na ten cel po 100 tysięcy złotych.

- Mam nadzieję, że jak będziemy przystępować do kolejnych programów na wsparcie finansowe, przede wszystkim wojewódzkie, będziecie pamiętali, że jako gmina możemy Wam służyć w ich pozyskaniu - zapewniał Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów, Pan Tomasz Kulczyński podczas przekazania - po pierwsze życzę Wam, aby Wam służył, a po drugie, aby nie za często.

Jednostka OSP w Trzebnicach jest jedną z 28 jednostek ochrony przeciwpożarowej, które funkcjonują na terenie powiatu polkowickiego i jedną z 10, które są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostka jest przygotowana, wyposażona i wyszkolona do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych z zakresów gaszenia pożarów, ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy medycznej.

[KN]