Ostatnie trzy działki na osiedlu Zacisze wystawione zostały na sprzedaż przez Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie. Nieruchomości gruntowe są położone w pierwszym obrębie miasta. Wszystkie działki mają powyżej 10 arów, a najtańszą można nabyć już od 54 tysięcy złotych.

Atrakcyjne działki do kupienia w dobrej cenie to domena naszej gminy. Ostatnie trzy w tej urokliwej lokalizacji położone są w Chocianowie w obrębie 1, dojazd do działek z drogi wojewódzkiej nr 328, poprzez ul. Sosnową i ul. Jodłową. Działki sąsiadują z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz lasem. Ukształtowanie terenu jest płaskie, a działki porośnięte są nieregularną roślinnością i drzewami.

- Wymienione nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 23MN i posiadają przeznaczenie podstawowe jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ponadto działki graniczą z otuliną "Przemkowskiego Parku Krajobrazowego", działki leżą na zbiorniku: GZWP nr 315 "Zbiornik Chocianów-Gozdnica" i GZWP nr 316 "Subzbiornik Lubin" - ogłaszają urzędnicy. - Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań - dodają.
Ceny wywoławcze za sprzedaż przedmiotowych nieruchomości (przy postąpieniu nie mniejszym niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych) wynoszą:
- 215/2 o pow. 0,1238 ha – 58 500,00 zł PLN w tym 23% VAT,
- 215/4 o pow. 0,1059 ha – 54 000,00 zł PLN w tym 23% VAT,
- 215/9 o pow. 0,1318 ha – 59 000,00 zł PLN w tym 23% VAT.
 
W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą w PLN na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 73 1020 5226 0000 6702 0706 0603 w PKO BP Oddział 1 we Wrocławiu do środy, 08.02.2023 r. (włącznie) wadium w kwocie 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych). Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy jak wyżej. Przy wpłacie wadium należy podać nr działki.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowych przetargów udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Utrzymania w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, pokój nr 13, tel. 76 8185 020 wew. 119, a w zakresie zapisów planu zagospodarowania pokój nr 12 tel. wew. 127 - przypominają urzędnicy.
Przetargi odbędą się we wtorek, 14.02.2023 w sali nr 4a w tutejszym magistracie w godzinach od 09:00 do 09:30. Szczegóły dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chocianów pod adresem: https://chocianow.pl/sprzedaz-nieruchomosci-gruntowych-dz-215-2-i-inne,o5364.