Mieszkańcy Zagłębia Miedziowego, którzy rozważają podjęcie pracy lub start własnej działalności gospodarczej na terenie Powiatu Polkowickiego powinni zainteresować się tymi propozycjami Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach.

Od ubiegłego poniedziałku, 3 czerwca pracownicy PUP w Polkowicach nabór wniosków na przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 25 000 zł, zrefundowanie kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy w wysokości do 18 000 zł, zorganizowanie stażu (okres odbywania stażu 4 m-cy), bony na zasiedlenie w wysokości 10 000 zł, organizację prac interwencyjnych (kwota refundacji 1300 zł + ZUS) oraz szkolenia indywidualne.

Wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone należy składać w formie papierowej w siedzibie PUP w Polkowicach, ul. Legnicka 15, pok. 203 w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30 (w przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską, o złożeniu wniosku decyduje data wpływu wniosku do PUP Polkowice), drogą elektroniczną na adres e-mail: wrpo@praca.gov.pl - informują pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach. - Wnioski muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym. Wnioski potwierdzone profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej można również złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP/PUPPolkowice/SkrytkaESP - dodają.
To nie jedyna opcja dla zainteresowanych podjęciem działalności zarobkowej. Już za dwa tygodnie, we wtorek 18 czerwca w godzinach od 9:00 do 11:00 oraz od 13:00 do 14:30 PUP w Polkowicach w ramach "Giełdy Pracy" zaprasza na spotkanie z KGHM ZANAM. Pracodawca oferuje zatrudnienie i wyszkolenie na stanowiskach operatora obrabiarek, operatora maszyn pod ziemią, dozoru w górnictwie, mechanika maszyn, spawacza oraz elektromontera. Szczegóły dostępne pod nr tel. 76-746-52-81 oraz 885-700-793.

Oprócz tego, dzień później odbędzie się Polkowickie Spotkanie Biznesu. Zapisy oraz wszelkie informacje na temat spotkania zainteresowani znajdą na stronie: polkowice.partnerskiekb.pl. Głównym tematem spotkania ma być Networking jako źródło nowych kontaktów i kontraktów biznesowych w regionie, w Polsce oraz 19 krajach na świecie.

Jeżeli chcesz spotkać w jednym miejscu osoby, firmy oraz instytucje, które chcą wspólnie tak jak Ty skuteczniej i sprawniej rozwiązywać bieżące problemy, poszukiwać nowych możliwości oraz nawiązywać nowe kontakty biznesowe w regionie, Polsce oraz 19 krajach na świecie to koniecznie musisz być na naszym spotkaniu - zachęcają organizatorzy spotkania.
Spotkanie będzie dobrą okazją do nawiązania nowych relacji oraz kontaktów biznesowych z firmami z regionu i z Polski oraz poznania skutecznego modelu docierania do wybranych firm. Oprócz tego uczestnicy będą mieli możliwość prezentacji i reklamy swojej firmy oraz poznania ogólnopolskiego projektu Partnerskich Klubów Biznesu łączącego sport & biznes & integrację, którego członkami są już setki firm z całej Polski.

Oprócz tego na portalu Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach (kliknij link) niemal każdego dnia pojawiają się nowe oferty pracy dla mieszkańców regionu. Wśród nich także firmy działające na terenie naszej gminy.