Uczniowie Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych wzięli udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej ‘’ My Nie Gryziemy’’ przygotowanej przez Fundację Ewy Naworol. Podczas 1,5-godzinnych zajęć wzięło udział około 80 uczniów.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych Jacek Nowicki przy współpracy z Radnym Rady Miejskiej Pawłem Baranem, Sołtysem Dorotą Janusz i Ochotniczą Strażą Pożarną zorganizowali dla uczniów wyjątkową niespodziankę. Dzieci uczestniczyły w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej pn. "My Nie Gryziemy", przygotowanej przez Fundację Ewy Naworol, która zajmuje się profilaktyką pogryzień dzieci przez psy oraz kompleksową edukacją w zakresie odpowiedzialnej opieki nad tymi zwierzętami.

Celem przeprowadzonej lekcji było przekazanie informacji w zakresie profilaktyki pogryzień i ataków przez psy; szeroko pojętej edukacji dotyczącej bezpiecznego obcowania i komunikacji ze zwierzętami; zwrócenie uwagi na sygnały wysyłane przez psy – mowa ciała psa i kota; zmniejszenia liczby pogryzień przez psy poprzez znajomość prawidłowego zachowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia czy przekazanie zasad odpowiedzialnej opieki i wychowania.

Pamiętajmy, że do każdego zwierzęcia należy zawsze podchodzić z ostrożnością i pewnym dystansem, nawet gdy wydaje nam się, że znamy naszego pupila bardzo dobrze.

- Cieszę, się, że uczniowie szkoły podstawowej mieli możliwość wzięcia udziału w akcji edukacyjnej - ‘’My Nie Gryziemy’’. Zajęcia były bardzo ciekawe i w sposób zrozumiały dla dzieci, zostały przekazane ważne informacje na temat postępowań z naszymi pupilami – mówiła Dorota Janusz Sołtys wsi Szklary Dolne.

Była to bardzo cenna i wyjątkowa lekcja. Uczniowie z ciekawością i wielkim zaangażowanie uczestniczyli w spotkaniu.